Triển khai Hệ thống báo cáo công tác cải cách hành chính Thành Phố Cần Thơ