Tìm kiếm văn bản khác:

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Kèm văn bản
1 61/BC-UBND 20/03/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 của thành phố Cần Thơ
2 194/BC-SNV 30/01/2023
Báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất về tình hình thực hiện giờ giấc làm việc trước và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
3 227/QĐ-UBND 30/01/2023
Quyết định Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2022
4 370/BC-UBND 19/12/2022
Báo cáo kết quả Cải cách hành chính năm 2022
5 302/BC-UBND 16/11/2022
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ
6 161/BC-UBND 16/06/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của thành phố Cần Thơ