Chương trình Gặp gỡ và Đối thoại Cải cách hành chính: Chuyên đề 4 “Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân”.

Ngày 24/9, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện Chương trình “Gặp gỡ và Đối thoại - Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2022” với chuyên đề “Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân” được trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Các diễn giả tham gia chương trình
Chương trình có sự tham gia của 3 diễn giả là ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trương Hồng Dự – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Việt Sĩ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đã cùng trao đổi và giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, người dân về các vấn đề trong quá trình thực hiện Công tác cải cách hành chính của thành phố.

Đây là chuyên đề thứ 4 của chuỗi 4 chuyên đề sẽ được thực hiện trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 10 giờ ngày thứ bảy tuần cuối cùng mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2022, và được trực tiếp trên kênh Truyền hình và sóng Phát thanh FM 97.3 Mhz- Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình góp phần truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và công dân, đặc biệt là các lĩnh vực được nhiều người dân quan tâm thực hiện; Trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội của người dân và tổ chức.

Với thời lượng 60 phút, các diễn giả đã trao đổi và giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân.

Tổ Thư ký tiếp nhận câu hỏi của khán giả qua Đường dây nóng
Ekip tham gia thực hiện Chuyên đề 4

Hoàng Nhân