Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ
Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ
Thành phố Cần Thơ thí điểm mô hình một cửa liên thông về Đăng ký Giấy khai ...
Thành phố Cần Thơ thí điểm mô hình một cửa liên thông về Đăng ký Giấy khai sinh – Nhập hộ khẩu – Cấp thể Bảo hiểm Y tế trẻ em và liên thông ...
Thành phố Cần Thơ thí điểm mô hình một cửa liên thông về Đăng ký Giấy khai ...
Thành phố Cần Thơ thí điểm mô hình một cửa liên thông về Đăng ký Giấy khai sinh – Nhập hộ khẩu – Cấp thể Bảo ...
Quận Ô Môn ra mắt mô hình “Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận ...
Ngày 04/7/2014, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn phối hợp cùng Bưu điện thành phố Cần Thơ ra mắt mô hình dịch vụ“Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công ...
Quận Ô Môn ra mắt mô hình “Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận ...
Quận Ô Môn ra mắt mô hình dịch vụ “Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà”
Huyện Phong Điền thực hiện thí điểm niêm yết TTHC cấp huyện và cấp xã tại ...
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND huyện Phong ...
Huyện Phong Điền thực hiện thí điểm niêm yết TTHC cấp huyện và cấp xã tại ...
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013, Kế hoạch tuyên truyền cải ...