Huyện Phong Điền thực hiện thí điểm niêm yết TTHC cấp huyện và cấp xã tại nhà thông tin các ấp của xã Mỹ Khánh

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND huyện Phong Điền năm 2013, phòng Nội vụ huyện phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thí điểm mô hình niêm yết thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã tại nhà Thông tin ấp 08 ấp của xã Mỹ Khánh, cụ thể như sau:

- Bảng niêm yết kích thức chiều cao 1,2m, rộng 1,8 m được in vải bạc hiflex gắn trên bảng gỗ;

- Niêm yết 150 thủ tục hành chính cấp huyện và 132 thủ tục hành chính cấp xã, có phụ lục danh mục lĩnh vực kèm theo, được in một mặt trên khổ giấy A4 ép plastic.

- Tổng kinh phí thực hiện cho 08 ấp của xã Mỹ Khánh là 40 triệu đồng.

Thông qua mô hình này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu thủ tục hành chính trước khi đến giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và cấp huyện, khắc phục trường hợp chuẩn bị hồ sơ thiếu trong quá trình nộp hồ sơ, thể hiện sự minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp./.