Xây dựng bộ chỉ số DDCI phù hợp, thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương

(CT) - Ngày 6-3, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Hoạt động lấy ý kiến phản hồi góp phần hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, khảo sát DDCI TP Cần Thơ”. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đến dự.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MỸ THANH

Kế thừa kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương (DDCI) năm 2022, UBND TP Cần Thơ tiếp tục giao Viện Kinh tế - Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án DDCI Cần Thơ năm 2023. Theo đó, bộ chỉ số DDCI năm 2023 gồm 12 chỉ số thành phần được điều chỉnh, thay đổi phù hợp với đặc điểm, vai trò chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đối tượng được đánh giá. Cụ thể, các chỉ số thành phần DDCI 2023 đánh giá sở, ban ngành được nhóm nghiên cứu bổ sung thêm 3 chỉ số thành phần mới: chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa, chính quyền điện tử và đào tạo lao động. Đối với chỉ số thành phần đánh giá UBND quận, huyện, bổ sung thêm 4 chỉ số thành phần mới: chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa; hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; chính quyền điện tử. Từ nền tảng này, Viện Kinh tế - Xã hội sẽ tổng hợp ý kiến từ 796 phiếu điều tra, trong đó có 398 phiếu đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban ngành thành phố, còn lại là các phiếu đánh năng lực cạnh tranh của các quận, huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh Quảng Ninh và bài học rút ra cho TP Cần Thơ, trao đổi phương pháp chọn mẫu, góp ý hoàn thiện phiếu khảo sát chỉ số DDCI và khó khăn, thách thức khi triển khai bộ chỉ số DDCI hiện nay…

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Trường yêu cầu các sở ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện phối hợp Viện Kinh tế - Xã hội thành phố xây dựng, lựa chọn chỉ số thành phần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về nỗ lực cải thiện bộ chỉ số DDCI của đơn vị trên các phương tiện truyền thông, tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. Ngoài ra, Viện Kinh tế - Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát kế hoạch, chương trình hành động để cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu đánh giá của các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện; tập trung hoàn thiện và công bố chỉ số DDCI thành phố năm 2023 theo đúng kế hoạch.

MỸ THANH

Nguồn: baocantho.com.vn