Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến ISO 9001:2015 tại 11 đơn vị, cơ quan

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Cần Thơ năm 2023.

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của thành phố kiểm tra việc áp dụng ISO tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Dân tộc TP Cần Thơ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực nhằm phản ánh đúng thực tế về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung kiểm tra: phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015; sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình thủ tục, các quy định và yêu cầu của pháp luật có liên quan.

Đoàn kiểm tra còn kiểm tra việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015; việc cập nhật, công bố sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có). Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra nội dung này tại 6 cơ quan chuyên môn và 4 UBND cấp huyện và 1 đơn vị trực thuộc Sở; thời gian từ quý 2 đến quý 4-2023.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Nguồn: baocantho.com.vn