Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPCT Tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành công chức, viên chức thuộc Sở năm 2024”

Ngày 01/7/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành công chức, viên chức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024”. Tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện; Đồng chí Võ Tuyền Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành thuộc Khối Văn hóa - Xã hội; Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Giám khảo của Cuộc thi (Sở Nội vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ); Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Đại diện các Đoàn thể thuộc Sở.

Các đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi

          Theo Kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 03 tập thể và 03 giải cá nhân cho các tập thể và cá nhân có số điểm cao nhất và thời gian làm bài thi sớm nhất: (1) Giải Nhất thuộc về Tập thể Lãnh đạo Sở và bà Lê Thị Thơ, Chuyên viên Phòng Lao động; (2) Giải Nhì thuộc về Tập thể Phòng Lao động và ông Ngô Ngọc Trạng, Chuyên viên Phòng Lao động; (3) Giải Ba thuộc về Tập thể Văn phòng Sở và bà Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở.

Tập thể và cá nhân đạt Giải Nhất Cuộc thi

Tập thể và cá nhân đạt Giải Nhì Cuộc thi

Tập thể và cá nhân đạt Giải Ba Cuộc thi

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ; Tất cả công chức, viên chức được phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng thuộc Sở (tương đương) nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng số công chức, viên chức triệu tập dự thi là 64 người, tổng số có mặt và hoàn thành các bài dự thi là 64 người. Qua kết quả Cuộc thi đã khẳng định: có nhiều cá nhân rất tâm huyết, trách nhiệm, hiểu biết sâu về công tác Chuyển đổi số, ý nghĩa của Chuyển đổi số. Cuộc thi đã đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức từ đó làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội góp phần giữ vững thành tích Chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.

Việc tổ chức Cuộc thi Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành công chức, viên chức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về vai trò của công nghệ thông tin trong công tác, đồng thời thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở./.

Bảo Nga