Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở năm 2024”

Ngày 01/7/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024”. Tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện; Đồng chí Võ Tuyền Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành thuộc Khối Văn hóa - Xã hội; Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Giám khảo của Cuộc thi (Sở Nội vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ); Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Đại diện các Đoàn thể thuộc Sở.

Các đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi

          Theo Kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho 06 tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba và 08 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba cụ thể như sau:

          (1) Giải Nhất tập thể thuộc về Tập thể Phòng Lao động; Giải Nhất cá nhân thuộc về ông Ngô Ngọc Trạng và bà Phan Thị Kim Tuyền, chuyên viên Phòng Lao động.

          (2) Giải Nhì tập thể thuộc về Tập thể Phòng Xã hội; Tập thể Trung tâm Dịch vụ việc làm; Tập thể Trung tâm Công tác xã hội; Giải Nhì cá nhân thuộc về ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở; bà Trần Hoàng Thi Thư, Chuyên viên Văn phòng Sở; bà Trần Mộng Tuyền, Chuyên viên phòng Xã hội; bà Tôn Tô Bảo Ngân, Chuyên viên phòng Hành chính, Trung tâm Công tác xã hội.

          (3) Giải Ba tập thể thuộc về Tập thể Phòng Chính sách; Tập thể Trung tâm Bảo trợ xã hội; Giải Nhì cá nhân thuộc về bà Nguyễn Thị Trang Đài, Chuyên viên phòng Chính sách; ông Nguyễn Quốc Sơn, Chuyên viên phòng Hành chính, Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Tập thể và cá nhân đạt Giải Nhất Cuộc thi

Tập thể và cá nhân đạt Giải Nhì Cuộc thi

Tập thể và cá nhân đạt Giải Ba Cuộc thi

Qua Cuộc thi, có 20/127 thủ tục hành chính được đề xuất cắt giảm về thời gian thực hiện (đạt tỷ lệ 15,75%). Tổng số thời gian 20 Thủ tục hành chính được cắt giảm so với quy định của Trung ương là 36 ngày 02 giờ. Trong đó: 11 Thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ, trung bình tiếp nhận khoảng 600 hồ sơ/năm, 01 Thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trung bình tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ/năm. Hiệu quả mang lại khi cắt giảm thời gian 20 Thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian là khoảng 2.000 ngày/năm. Thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết đồng nghĩa với việc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung./.

Bảo Nga