Họp Ban Tổ chức cuộc thi Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2024

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024, ông Châu Việt Tha, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã chủ trì tổ chức cuộc họp để rà soát các nội dung nhằm chuẩn bị tổ chức tốt Cuộc thi Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Ông Châu Việt Tha, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ cho biết, bộ phận giúp việc đã tham mưu trình lãnh đạo Ban Tổ chức xem dự thảo Kế hoạch phân công thực hiện tổ chức Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Giám khảo; Ban Ra đề thi; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động và Thể lệ Cuộc thi, lấy ý kiến đóng góp của thành viên Ban Tổ chức. Các công việc liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất, nội dung ngân hàng câu hỏi Cuộc thi; xây dựng phần mềm Cuộc thi; thông tin truyền thông; danh sách thí sinh dự thi,...cũng đang được khẩn trương triển khai để đảm bảo Cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng phòng CCHC-VTLT, Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

Cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung tổ chức Cuộc thi, đa số đều tán thành cao dự thảo các văn bản, quy định của Ban Tổ chức trên cơ sở tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tổ chức Cuộc thi. Qua đó thống nhất đề xuất về thời gian tổ chức thi, địa điểm tổ chức Cuộc thi; các nội dung thi và hình thức đánh giá, xác định người đạt kết quả; các vấn đề về kỹ thuật; truyền thông, khen thưởng sau cuộc thi,để tham mưu đến Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

Kết luận cuộc họp, ông Châu Việt Tha, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã đánh giá tốt công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh cần chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng về phương diện kỹ thuật, phần mềm Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi, công tác truyền thông, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thật tốt Cuộc thi với mục tiêu đánh giá được năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nâng cao góp phần năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố.

Đồng thời, Cuộc thi còn gắn với mục đích thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính trọng tâm là Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số theo Chương trình số 26-CTr/TU ngày 31 tháng  12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Qua cuộc thi các thành viên trong Ban Tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ nâng cao nâng lực ứng dụng CNTT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn và phù hợp với xu thế Chuyển đổi số như hiện nay.

Q.Vương

*Tài liệu ôn tập:

01. Nghị định về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/01.%20ND85.signed.pdf

02. Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/02.%20ND47.signed.pdf

03. Nghị định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/03.%20ND42.signed.pdf

04. Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030": /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/04.%20QD749.signed.pdf

05. Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/05.%20QD942.signed.pdf

06. Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/06.%20DA06.signed.pdf

07. Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/07.%20QD411.signed.pdf

08. Nghị quyết về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/08.%20NQ02-TU.signed.pdf

09. Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/09.%20QD1652.pdf

10. Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/10.%20KH241.pdf

11. Cẩm nang Chuyển đổi số: /files/files/2024/Thi%20UDCNTT/11.%20CamNang-CDS.pdf