Không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho người dân bằng giấy xác nhận cư trú

(Chinhphu.vn) - Khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công... các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được sử dụng, yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2023/2/28/ung-dung-vneid-16775633872781267609316.jpg

Cán bộ phải hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức một để thực hiện tra cứu dịch vụ công

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát về quản lý trật tự hành chính, trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thay mặt Tổ đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (Tổ công tác đề án 06/CP) gửi văn bản tới các bộ, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo khi giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận cư trú.

Tuyệt đối không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận cư trú 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện. Các đơn vị vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) khi giao dịch. 

Đại tá Vũ Văn Tấn cho rằng, việc này gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội và vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy, Tổ công tác đề án 06/CP đề nghị tổ trưởng của các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của người dân theo quy định tại Nghị định 104.

Khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng, yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Đối với 4 địa phương chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm Gia Lai, Phú Yên, Thanh Hóa, Bắc Kạn: Được phép sử dụng giấy xác nhận thông tin cư trú trong trường hợp không thể khai thác thông tin cư trú của người dân bằng các phương thức đã quy định.

Tổ công tác cũng đề nghị tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Bên cạnh đó, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức một để thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng của tổ trưởng tổ công tác đề án 06 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân.

Nhật Nam

Nguồn: baochinhphu.vn