Đề xuất quy định mới về bộ phận Một cửa

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn thủ tục hành chính của cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đặt tại địa phương được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Không tổ chức nhiều Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị ngành dọc cùng cấp - Ảnh 1.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kom Tum

Theo dự thảo, cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đặt tại địa phương thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa cụ thể như sau:

Thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đối với những thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương chưa thực hiện tập trung tại Bộ phận Một cửa trên cùng một địa bàn, hoặc thuộc chuỗi thủ tục hành chính liên thông, hoặc có liên quan với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương nhưng chưa thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc trực tuyến một phần.

Dự thảo đã đưa ra Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đặt tại địa phương được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã gồm 438 thủ tục hành chính. 

Trong đó có 152 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, 261 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và 25 thủ tục hành chính của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, đối với các thủ tục hành chính của ngành dọc không thuộc quy định trên chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại một Bộ phận Một cửa của cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hoặc cấp khu vực (có thể liên xã, liên huyện, liên tỉnh). 

Không tổ chức nhiều Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị ngành dọc cùng cấp như hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp cũng như tận dụng hạ tầng dùng chung, không đầu tư dàn trải tại các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đặt tại địa phương. Việc tổ chức Bộ phận Một cửa này phải hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn