Ô Môn đã thực hiện 25/54 nhiệm vụ cải cách hành chính

Ô Môn đã thực hiện 25/54 nhiệm vụ cải cách hành chính

Trong quý 1 năm 2023, quận Ô Môn đã thực hiện 25/54 nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), đạt tỷ lệ 46,30% kế hoạch năm.

Trong đó, về công tác chỉ đạo điều hành quận đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo về CCHC quan trọng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, bám sát chương trình và kế hoạch CCHC của quận, góp phần  hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2023 của quận Ô Môn về Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị văn minh.

Nổi bật như: Công văn số 50/UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện Mô hình Chợ 4.0 – thanh toán không dùng tiền mặt; Thông báo số 298/TB-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc áp dụng thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận...

Tại Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về cải cách hành chính được thành phố tổ chức vào ngày 24 tháng 02 năm 2023; theo đó, kết quả Chỉ số cải cách hành chính quận Ô Môn năm 2022 đứng hạng 1/9 quận, huyện (xếp loại Tốt) và được thành phố xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc quận.

Sau Hội nghị của thành phố, Quận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ và mô hình đột phá năm 2023 của quận Ô Môn. Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022, 3/7 đơn vị dẫn đầu lần lượt là phường Châu Văn Liêm, phường Thới Hòa và phường Thới An.        

Sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC tại quận:

Tiếp nối với sáng kiến năm 2022 về tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại khu dân cư trên địa bàn quận, hướng đến Chuyển đổi số. Ngay từ đầu năm 2023, Tại Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023, Quét mã QR – Code trên điện thoại di động để thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên địa bàn phường Thới Hòa.

Với sáng kiến đột phá phù hợp với tình hình nhiệm vụ Chuyển đổi số hiện nay, ngay Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ và mô hình đột phá năm 2023 vào ngày 02 tháng 3 năm 2023, quận đã tiến hành ra mắt đối với mô hình này và thống nhất để đưa vào áp dụng chung trên toàn địa bàn quận.

 Công tác kiểm tra CCHC: Công tác kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên được thực hiện. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Nội vụ quận tăng cường tổ chức kiểm tra đột xuất tại các dơ quan, đơn vị trực thuộc quận.

Công tác tuyên truyền về CCHC: Các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền CCHC tiếp tục được thực hiện thường xuyên trên Cổng thông tin quận và trên Đài Truyền thanh các phường. Nhằm trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, quy định về thủ tục hành chính, quận đã sớm chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động.

Nguyễn Hoàng