Chương trình Gặp gỡ và Đối thoại Cải cách hành chính: Chuyên đề 4 “Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân”.

Chương trình Gặp gỡ và Đối thoại Cải cách hành chính: Chuyên đề 4 “Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân”.

Ngày 24/9, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện Chương trình “Gặp gỡ và Đối thoại - Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2022” với chuyên đề “Giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân” được trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Bài Viết Liên Quan