Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
14:38 - 22/06/2018
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
Các kế hoạch Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
10:33 - 05/02/2018
- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018; - Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố về Công tác Thông tin, Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 (kèm Phụ lục); - Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2018; - Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục ...
Các kế hoạch Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
10:02 - 03/07/2017
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Công văn số 5419/UBND-NC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
23:17 - 19/05/2017
Công văn số 5419/UBND-NC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. (Bấm vào liên kết để tải tập tin)
Công văn số 5419/UBND-NC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
16:33 - 03/05/2017
Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. (Nhấn vào liên kết để tải văn bản).  
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Về việc chi làm việc ngày thứ bảy hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
08:28 - 10/04/2017
Công văn số 1029/STC-TCHCSN ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài chính về nguồn kinh phí cho việc bố trí làm việc ngày thứ bảy hàng tuần tại Bộ phạn tiếp nhận và trả kết quả. (Bấm vào liên kết để tải công văn). Phòng CCHC
Về việc chi làm việc ngày thứ bảy hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2017
10:56 - 29/03/2017
Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 về công tác cải cách hành chính quý I năm 2017. (Bấm vào liên kết để tải file).
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2017
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017
16:11 - 14/03/2017
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017
Biểu mẫu đề nghị, tổng hợp chữ ký số theo Thông tư 08/2016/TT-BQP
09:52 - 20/02/2017
Biểu mẫu đề nghị, tổng hợp chữ ký số theo Thông tư 08/2016/TT-BQP
Biểu mẫu đề nghị, tổng hợp chữ ký số theo Thông tư 08/2016/TT-BQP
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017
08:40 - 04/01/2017
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng 40
Số dòng:

Lượt truy cập

93521

Hôm qua:
106
Hôm nay:
12
Tuần này:
333
Tất cả:
93521

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.