Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
15:16 - 27/02/2020
Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
09:12 - 25/07/2019
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg
09:16 - 02/01/2019
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg
Các Kế hoạch về Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2019
07:48 - 02/01/2019
- Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 28/12/2018 về công tác Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 28/12/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 29/11/2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019 (phụ lục nhiệm vụ).
Các Kế hoạch về Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2019
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước
07:08 - 02/01/2019
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước. - Tải về: Quyết định 3418/QĐ-UBND; Quy chế ban hành kèm theo QĐ 3418/QĐ-UBND
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước
Tổng 51
Số dòng:

Lượt truy cập

140052

Hôm qua:
73
Hôm nay:
36
Tuần này:
275
Tất cả:
140052

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.