Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
15:16 - 27/02/2020
Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
09:12 - 25/07/2019
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
Thể lệ Hội thi “Sáng kiến Cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019”
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg
09:16 - 02/01/2019
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg
Các Kế hoạch về Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2019
07:48 - 02/01/2019
- Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 28/12/2018 về công tác Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 28/12/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2019; - Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 29/11/2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019 (phụ lục nhiệm vụ).
Các Kế hoạch về Cải cách hành chính và ứng dụng CNTT năm 2019
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước
07:08 - 02/01/2019
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước. - Tải về: Quyết định 3418/QĐ-UBND; Quy chế ban hành kèm theo QĐ 3418/QĐ-UBND
Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về tổ chức Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ:
14:09 - 23/07/2018
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ: - Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018; + Quy chế ban hành kèm theo QĐ 1823/QĐ-UBND; + Phụ lục 1 - Danh sách các sở, ban ngành; + Phụ lục 2- Bộ tiêu chí cấp sở; + Phụ lục 3 - Bộ tiêu chí cấp huyện; + Phụ lục 4 - Bộ tiêu chí cấp xã.
Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ:
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
14:38 - 22/06/2018
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
Các kế hoạch Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
10:33 - 05/02/2018
- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018; - Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố về Công tác Thông tin, Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 (kèm Phụ lục); - Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2018; - Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục ...
Các kế hoạch Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Tổng 48
Số dòng:

Lượt truy cập

126298

Hôm qua:
63
Hôm nay:
4
Tuần này:
363
Tất cả:
126298

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.