Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Đề án văn hóa Công vụ: “4 xin, 4 luôn”
13:34 - 17/01/2019
Đề án văn hóa Công vụ: “4 xin, 4 luôn”
Đề án văn hóa Công vụ: “4 xin, 4 luôn”
Thành phố Cần Thơ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 – 2025
13:25 - 16/01/2019
Thành phố Cần Thơ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 – 2025
Thành phố Cần Thơ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 – 2025
Không lợi dụng lễ, tết, tổng kết cuối năm để tổ chức liên hoan, giao lưu, tiệc tùng lãng phí
10:32 - 16/01/2019
Không lợi dụng lễ, tết, tổng kết cuối năm để tổ chức liên hoan, giao lưu, tiệc tùng lãng phí
Không lợi dụng lễ, tết, tổng kết cuối năm để tổ chức liên hoan, giao lưu, tiệc tùng lãng phí
Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
10:31 - 16/01/2019
Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp”
11:17 - 22/12/2018
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp”
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp”
Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2018
11:15 - 03/12/2018
Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2018
Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC
11:09 - 30/11/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC
Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
11:02 - 14/12/2018
Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
Hội nghị góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
08:41 - 06/11/2018
Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
08:35 - 22/10/2018
Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
Tổng 271
Số dòng:

Lượt truy cập

100389

Hôm qua:
19
Hôm nay:
35
Tuần này:
35
Tất cả:
100389

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.