Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Thới Lai: Tổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính
15:14 - 20/09/2018
Huyện Thới Lai: Tổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính
Huyện Thới Lai: Tổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
15:09 - 20/09/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
Cần Thơ ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
10:58 - 19/09/2018
Cần Thơ ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
Cần Thơ ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
10:57 - 19/09/2018
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong 9 tháng đầu năm 2018
10:56 - 19/09/2018
Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong 9 tháng đầu năm 2018
Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong 9 tháng đầu năm 2018
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 của thành phố Cần Thơ
10:54 - 19/09/2018
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 của thành phố Cần Thơ
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 của thành phố Cần Thơ
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
10:44 - 19/09/2018
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Cần Thơ: phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018
09:42 - 26/08/2018
Cần Thơ: phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018
Cần Thơ: phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2018
Huyện Phong Điền: Tổ chức gặp gỡ và đối thoại với tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh
09:30 - 26/08/2018
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa ban hành Kế hoạch về việc gặp gỡ và đối thoại với tổ chức, công dân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh và tư pháp - hộ tịch trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và công dân gặp gỡ và đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và công chức trong thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, công ...
Huyện Phong Điền: Tổ chức gặp gỡ và đối thoại với tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh
Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
14:10 - 27/07/2018
Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Tổng 251
Số dòng:

Lượt truy cập

95990

Hôm qua:
44
Hôm nay:
0
Tuần này:
332
Tất cả:
95990

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.