Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
08:35 - 22/10/2018
Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
Huyện Phong Điền: ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2018
Cần Thơ: tổ chức lớp bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện cải cách hành chính
08:59 - 16/10/2018
Cần Thơ: tổ chức lớp bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện cải cách hành chính
Cần Thơ: tổ chức lớp bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện cải cách hành chính
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật chức năng trên phần mềm quản lý điều hành
08:30 - 16/10/2018
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật chức năng trên phần mềm quản lý điều hành
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật chức năng trên phần mềm quản lý điều hành
Thay đổi cơ quan quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Thành phố Cần Thơ
20:49 - 05/10/2018
Thay đổi cơ quan quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Thành phố Cần Thơ
Thay đổi cơ quan quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Thành phố Cần Thơ
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2018
09:00 - 05/10/2018
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2018
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2018
Cần Thơ: kết quả rà soát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018
07:53 - 05/10/2018
Cần Thơ: kết quả rà soát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018
Cần Thơ: kết quả rà soát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018
Cần Thơ: Chấn chỉnh chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
15:55 - 04/10/2018
Cần Thơ: Chấn chỉnh chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Cần Thơ: Chấn chỉnh chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Cần Thơ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
20:17 - 30/09/2018
Cần Thơ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Cần Thơ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Cần Thơ: ban hành kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
20:16 - 30/09/2018
Cần Thơ: ban hành kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Cần Thơ: ban hành kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nỗ lực thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
20:15 - 30/09/2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nỗ lực thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nỗ lực thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
Tổng 262
Số dòng:

Lượt truy cập

99025

Hôm qua:
68
Hôm nay:
0
Tuần này:
298
Tất cả:
99025

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.