Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
14:04 - 08/06/2017
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
09:35 - 31/05/2017
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thành phố Cần Thơ khảo sát kiến thức tin học công chức lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện và Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2017
09:33 - 30/05/2017
Thành phố Cần Thơ khảo sát kiến thức tin học công chức lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện và Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2017
Thành phố Cần Thơ khảo sát kiến thức tin học công chức lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện và Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã  năm 2017
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện
16:41 - 04/05/2017
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện
Kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính và sáng kiến về cải cách hành chính tại Sở Công thương
09:45 - 03/05/2017
Kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính và sáng kiến về cải cách hành chính tại Sở Công thương
Kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính và sáng kiến về cải cách hành chính tại Sở Công thương
Sở Khoa học và Công nghệ: Giải pháp triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa hành chính
09:44 - 03/05/2017
Sở Khoa học và Công nghệ: Giải pháp triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa hành chính
Sở Khoa học và Công nghệ: Giải pháp triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa hành chính
Cần Thơ thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
19:52 - 17/04/2017
Cần Thơ thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Cần Thơ thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phố Cần Thơ công bố Chỉ số cải cách hành chính Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân quận, huyện năm 2016
19:45 - 17/04/2017
Thành phố Cần Thơ công bố Chỉ số cải cách hành chính Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân quận, huyện năm 2016
Thành phố Cần Thơ công bố Chỉ số cải cách hành chính Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân quận, huyện năm 2016
PCI 2016 ở đồng bằng sông Cửu Long: một xu thế cải thiện và ổn định
08:13 - 10/04/2017
PCI 2016 ở đồng bằng sông Cửu Long: một xu thế cải thiện và ổn định
PCI 2016 ở đồng bằng sông Cửu Long: một xu thế cải thiện và ổn định
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016
23:24 - 04/04/2017
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016
Tổng 193
Số dòng:

Lượt truy cập

72978

Hôm qua:
26
Hôm nay:
14
Tuần này:
279
Tất cả:
72978

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.