Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
07:43 - 03/09/2019
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
Cần Thơ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước
16:14 - 13/08/2019
Cần Thơ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước
Cần Thơ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước
Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
13:22 - 09/08/2019
Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Cần Thơ ban hành phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019
14:36 - 08/08/2019
Cần Thơ ban hành phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019
Cần Thơ ban hành phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019
Cần Thơ: ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
14:01 - 08/08/2019
Cần Thơ: ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
Cần Thơ: ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 1
10:37 - 24/07/2019
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 1
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 1
Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường
16:04 - 23/07/2019
Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cần Thơ: kết quả thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
10:48 - 23/07/2019
Cần Thơ: kết quả thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
Cần Thơ: kết quả thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
Cần Thơ: phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
10:21 - 22/07/2019
Cần Thơ: phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Cần Thơ: phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Cán bộ, công chức, viên chức không được lái xe khi đã uống rượu, bia
16:36 - 19/07/2019
Cán bộ, công chức, viên chức không được lái xe khi đã uống rượu, bia
Cán bộ, công chức, viên chức không được lái xe khi đã uống rượu, bia
Tổng 331
Số dòng:

Lượt truy cập

110036

Hôm qua:
26
Hôm nay:
2
Tuần này:
326
Tất cả:
110036

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.