Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ Nội vụ
14:50 - 04/01/2018
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ Nội vụ
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10:10 - 22/12/2017
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
15:24 - 21/12/2017
CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017
16:33 - 01/12/2017
Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017
Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017
Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
13:28 - 30/10/2017
Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
08:55 - 25/10/2017
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
15:05 - 17/10/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
11:04 - 12/10/2017
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
08:41 - 12/10/2017
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức sở ngành, UBND quận, huyện
16:40 - 09/10/2017
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức  sở ngành, UBND quận, huyện
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức  sở ngành, UBND quận, huyện
Tổng 216
Số dòng:

Lượt truy cập

83636

Hôm qua:
54
Hôm nay:
7
Tuần này:
106
Tất cả:
83636

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.