Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ phân tích Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016
15:09 - 01/08/2017
Thành phố Cần Thơ phân tích Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016
Thành phố Cần Thơ phân tích Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016
Quận Ninh Kiều ra mắt Đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và 13 phường
19:09 - 10/07/2017
Quận Ninh Kiều ra mắt Đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và 13 phường
Quận Ninh Kiều ra mắt Đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và 13 phường
Chấn chỉnh việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã
08:23 - 04/07/2017
Chấn chỉnh việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã
Chấn chỉnh việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã
Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác cải cách hành chính: “Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức”
08:24 - 03/07/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác cải cách hành chính: “thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức”
Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác cải cách hành chính: “Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức”
Kết quả khảo sát kiến thức tin học năm 2017
09:52 - 03/07/2017
Kết quả khảo sát kiến thức tin học năm 2017
Kết quả khảo sát kiến thức tin học năm 2017
Tổ Kiểm tra đột xuất, Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh
16:45 - 29/06/2017
Tổ Kiểm tra đột xuất, Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh
Tổ Kiểm tra đột xuất, Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh
Sở Nội vụ thành phố kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện năm 2017
13:56 - 29/06/2017
Sở Nội vụ thành phố kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện năm 2017
Sở Nội vụ thành phố kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện năm 2017
Thành phố Cần Thơ: Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
13:48 - 29/06/2017
Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Cần Thơ: Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
14:04 - 08/06/2017
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
09:35 - 31/05/2017
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tổng 201
Số dòng:

Lượt truy cập

75273

Hôm qua:
68
Hôm nay:
18
Tuần này:
322
Tất cả:
75273

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.