Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
13:28 - 30/10/2017
Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Ninh Kiều tổ chức Gặp gỡ giải đáp thủ tục hành chính về cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
08:55 - 25/10/2017
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
15:05 - 17/10/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
11:04 - 12/10/2017
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch công trực tuyến mức độ 3
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
08:41 - 12/10/2017
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức sở ngành, UBND quận, huyện
16:40 - 09/10/2017
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức  sở ngành, UBND quận, huyện
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức  sở ngành, UBND quận, huyện
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Giám sát công tác cải cách hành chính huyện Phong Điền
09:25 - 21/09/2017
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Giám sát công tác cải cách hành chính huyện Phong Điền
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Giám sát công tác cải cách hành chính huyện Phong Điền
Quận Ninh Kiều tổ chức sơ kết hoạt động của Đội Tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và các phường
18:55 - 18/09/2017
Quận Ninh Kiều tổ chức sơ kết hoạt động của Đội Tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và các phường
Quận Ninh Kiều tổ chức sơ kết hoạt động của Đội Tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và các phường
Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ
14:46 - 14/09/2017
Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ
Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát kiến thức CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
19:53 - 11/09/2017
Thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát kiến thức cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát kiến thức CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Tổng 212
Số dòng:

Lượt truy cập

80731

Hôm qua:
19
Hôm nay:
7
Tuần này:
382
Tất cả:
80731

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.