Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

QUẬN BÌNH THỦY: TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
15:44 - 13/05/2019
QUẬN BÌNH THỦY: TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
QUẬN BÌNH THỦY: TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
22:05 - 12/05/2019
Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính
17:13 - 09/05/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính
Sở Tư pháp: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
17:12 - 09/05/2019
Sở Tư pháp: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Sở Tư pháp: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
THÀNH PHỐ CẦN THƠ: THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
17:10 - 09/05/2019
THÀNH PHỐ CẦN THƠ: THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
THÀNH PHỐ CẦN THƠ: THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Thành phố Cần Thơ thành lập Tổ Công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
13:30 - 02/05/2019
Thành phố Cần Thơ thành lập Tổ Công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Thành phố Cần Thơ thành lập Tổ Công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Thành phố Cần Thơ: thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
13:28 - 02/05/2019
Thành phố Cần Thơ: thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thành phố Cần Thơ: thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị
13:26 - 02/05/2019
Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phụ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị
Cần Thơ: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
18:57 - 28/04/2019
Cần Thơ: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
Cần Thơ: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
CẦN THƠ: CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP
18:55 - 28/04/2019
CẦN THƠ: CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP
CẦN THƠ: CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP
Tổng 308
Số dòng:

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
47
Hôm nay:
1
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.