Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 26/2018
07:48 - 17/07/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 26/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 26/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 25/2018
16:27 - 10/07/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 25/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 25/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 24/2018
07:48 - 02/07/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 24/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 24/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 23/2018
07:40 - 25/06/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 23/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 23/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 21/201
07:38 - 11/06/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 21/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 21/201
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 20/201
08:15 - 04/06/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 20/201
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 20/201
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 19/2018
19:29 - 27/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 19/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 19/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018
09:49 - 21/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
09:00 - 15/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
14:12 - 07/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
Tổng 25
Số dòng:

Lượt truy cập

93527

Hôm qua:
106
Hôm nay:
18
Tuần này:
339
Tất cả:
93527

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.