Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
10:46 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 08/2018
10:45 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 08/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 08/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 07/2018
10:45 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 07/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 07/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2018
10:45 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2018
10:44 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2018
10:44 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2018
10:43 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2018
10:43 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2018
10:42 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2018

Lượt truy cập

86595

Hôm qua:
63
Hôm nay:
19
Tuần này:
403
Tất cả:
86595

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.