Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018 Mới
09:49 - 21/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 18/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
09:00 - 15/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 17/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
14:12 - 07/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 16/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 15/2018
10:50 - 02/05/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 15/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 15/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 14/2018
09:28 - 23/04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 14/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 14/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 13/2018
13:16 - 16/04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 13/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 13/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 12/2018
13:41 - 09/04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 12/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 12/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 11/2018
08:48 - 02/04/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 10/2018
08:15 - 26/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
10:46 - 19/03/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 09/2018
Tổng 18
Số dòng:

Lượt truy cập

90600

Hôm qua:
65
Hôm nay:
6
Tuần này:
71
Tất cả:
90600

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.