Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
14:27 - 12/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
08:07 - 05/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 41/2018
08:15 - 29/10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 41/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 41/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 40/2018
15:25 - 23/10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 40/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 40/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 39/2018
19:37 - 15/10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 39/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 39/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 38/2018
08:37 - 08/10/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 38/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 38/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 37/2018
20:11 - 30/09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 37/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 37/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 36/2018
19:27 - 24/09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 36/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 36/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 33/2018
09:53 - 18/09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 33/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 33/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 34/2018
09:51 - 18/09/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 34/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 34/2018
Tổng 38
Số dòng:

Lượt truy cập

97740

Hôm qua:
39
Hôm nay:
0
Tuần này:
217
Tất cả:
97740

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.