Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2019
08:56 - 18/02/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 06/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2019
07:50 - 13/02/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 05/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2019
07:29 - 28/01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 04/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2019
09:35 - 21/01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 03/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2019
07:44 - 16/01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 02/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2019
20:57 - 07/01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 01/2019
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 45/2018
13:31 - 26/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 45/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 45/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 44/2018
16:10 - 19/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 44/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 44/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
14:27 - 12/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 43/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
08:07 - 05/11/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
Bản tin Cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ số 42/2018
Tổng 46
Số dòng:

Lượt truy cập

101210

Hôm qua:
11
Hôm nay:
4
Tuần này:
224
Tất cả:
101210

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.