Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

11:36 - 04/01/2022

                                           

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; Chương trình, Kế hoạch CCHC năm 2022 của thành phố.

Tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác CCHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Các mô hình đang được triển khai thí điểm; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

 Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thực hiện và xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền CCHC trong phạm vi đơn vị, địa phương mình./.

Hoàng Nhân

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Cần Thơ

/sonoivu_files/files/tin_tuc_CCHC/261KHTUYENTRUYENCCHC2022.pdf

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.