Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

10:57 - 19/09/2018

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện các quy định, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật từng ngành, từng lĩnh vực đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tinh gọn (nếu có). Giao Trưởng phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác rà soát, xây dựng và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện thủ tục hành chính đã công bố, công khai. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết, trong giao tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công tác tại đơn vị.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục các biểu hiện nhũng nhiễu, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cơ quan hành chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động chung của cơ quan, đơn vị và Bộ phận một cửa.

- Đẩy mạnh hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ của quận, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ Cần Thơ

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
53
Hôm nay:
47
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.