Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thay đổi cơ quan quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Thành phố Cần Thơ

20:49 - 05/10/2018

Thay đổi cơ quan quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Thành phố Cần Thơ

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố về việc Ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Quy trình cấp mới, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thực hiện như quy định hiện hành và theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Thông tin, địa điểm đầu mối tiếp nhận yêu cầu về chứng thư số:

+ Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Điện thoại 0292.3811.505;

+ Thư điện tử: cntt@cantho.gov.vn;

+ Địa chỉ số 3A, đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

* Đính kèm: Công văn số 1684/STTTT-CNTT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

Phòng Cải cách hành chính

Lượt truy cập

107163

Hôm qua:
43
Hôm nay:
23
Tuần này:
117
Tất cả:
107163

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.