Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ: thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

13:28 - 02/05/2019

Thành phố Cần Thơ: thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đó là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của thành phố năm 2019 vừa được Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống ký Quyết định ban hành. 

Theo đó, việc thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí tập trung vào một số lĩnh vực như: điều hành dự toán ngân sách nhà nước (NSNN); đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; quản lý và sử dụng CBCCVC.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường phối hợp triển khai việc THTK, CLP giữa các sở, ban, ngành cấp thành phố và UBND quận, huyện, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQVN các cấp, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng, có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; -

 Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài;

Bảo đảm giai đoạn đến năm 2021: Giảm tối thiểu bình quân cả thành phố 10% (bằng 59) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 2.526) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 59) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của thành phố bảo đảm đến năm 2021 đạt chỉ tiêu giảm 10% so với biên chế giao năm 2015; giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Trung Hậu – Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

118268

Hôm qua:
36
Hôm nay:
10
Tuần này:
142
Tất cả:
118268

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.