Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

09:20 - 29/03/2019

Thành phố Cần Thơ Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Nhằm động viên và thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 bằng những giải pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân"; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại; Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019.

Có bốn nội dung thi đua gồm: (1) thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính; (2) thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; (3) thi đua chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và (4) thi đua nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch cũng giao Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực tham mưu về công tác cải cách hành chính của UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính sở, ngành, UBND quận, huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để lựa chọn, trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Trung Hậu – Phòng Cải cách hành chính

Lượt truy cập

132081

Hôm qua:
12
Hôm nay:
15
Tuần này:
27
Tất cả:
132081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.