Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

14:04 - 08/06/2017

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017, ngày 06 tháng 6 năm 2017, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ do ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 1.439 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 1.380 hồ sơ (trước hạn và đúng hạn 1.276 hồ sơ, giải quyết trễ hẹn 62 hồ sơ, trả 42); tồn 59 hồ sơ đang giải quyết. Tỷ lệ đúng hẹn 92,46% (1.276/1.380 hồ sơ); Có 1.042/1.487 văn được phát hành bằng chữ ký số (đạt tỷ lệ 70,07%) với số tiền tiết kiệm trên 30 triệu đồng; công tác tự kiểm tra được thực hiện thường xuyên...

Ông Dương Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên đoàn kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, Sở có ban hành đầy đủ các Kế hoạch CCHC năm, Kế hoạch kiểm tra và Kế hoạch tuyên truyền về CCHC, Kế hoạch phòng chống tham nhũng; các quy chế làm việc; Công tác pháp chế thực hiện có hiệu quả; Thực hiện công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đúng quy định....

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như”: việc triển khai các văn bản liên quan đến CCHC có ban hành nhưng việc triển khai chưa cụ thể; chưa thực hiện chuẩn hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; việc thẩm định hồ sơ để yêu cầu bổ sung quá thời gian quy định; còn 05 thủ tục hành chính trong nhóm thủ tục bắt buộc theo công văn 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 chưa được triển khai DVCTT mức độ 3; Chưa tổ chức thực hiện tốt việc lập hồ sơ trên môi trường mạng.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017

Trong đợt này, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc tại 06 đơn vị nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố; Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời phát hiện, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung Hậu-Phòng CCHC

Lượt truy cập

93521

Hôm qua:
106
Hôm nay:
12
Tuần này:
333
Tất cả:
93521

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.