Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

08:57 - 11/07/2018

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 09/07/2018, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra Cải cách hành chính năm 2018 phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, Sở có ban hành đầy đủ các Kế hoạch CCHC năm, Kế hoạch kiểm tra và Kế hoạch tuyên truyền về CCHC; các quy chế làm việc; Có quy trình kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử @cantho.gov.vn thường xuyên đạt tỷ lệ 100%. Sở đã xây dựng Đề án và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở (giảm 3 phòng, từ 9 phòng xuống còn 6 phòng chuyên môn).

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác kiểm tra chưa ghi nhận biên bản làm việc, cũng như thông báo kết luận kiểm tra; thông tin về nội dung tiếp nhận qua đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính chưa đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ; biên nhận hồ sơ thường hẹn trả quá thời gian định là 07 ngày, mặc dù đơn vị giải quyết trước hoặc đúng hạn; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa đúng thời gian giải quyết thực tế; Thiếu thông tin trên phiếu kiểm soát (đa số là thời gian) và không khớp trên phần mềm; quy chế chi tiêu nội bộ của Sở chưa quy định việc lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở để chi thu nhập tăng thêm; Số hồ sơ nhập trên phần mềm Một cửa điện tử. so với hồ sơ thực tế đạt 85%; chưa thực hiện việc thu thập tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ vào lưu trữ cơ quan để chỉnh lý hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong đợt này, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc tại 05 đơn vị nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố; Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời phát hiện, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung Hậu-Phòng CCHC

Lượt truy cập

118268

Hôm qua:
36
Hôm nay:
10
Tuần này:
142
Tất cả:
118268

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.