Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại quận Ninh Kiều

09:29 - 13/10/2020

Ngày 13/10 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại quận Ninh Kiều

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ninh Kiều rất quân tâm thực hiện, quận ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính như: Kế hoạch CCHC năm, Kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra CCHC; Kế hoạch tổng kết CCHC giai đoạn 2011-2020; Đồng thời, quận triển khai đầy đủ các chỉ đạo của thành phố về CCHC;

Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện tốt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực hiện đúng theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, trong đó nổi bật nhất là Chương trình gặp gỡ và giải đáp thủ tục hành chính năm 2020 về lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hổi và hộ tịch.

Tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng, ban, UBND phường có tham gia xử lý văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt khoảng 80%; tỷ lệ phần trăm Số văn bản đến trên phần mềm / Số lượng văn bản đến thực tế đạt 98%; tỷ lệ phần trăm văn bản đi trên sổ đi của phần mềm so với văn bản thực tế gửi đi đạt 97%;

 Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: chưa hoàn thành việc rà soát đảm bảo 30% TTHC thực hiện mức 3, 30% TTHC thực hiện mức 4 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2224/UBND-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc rà soát các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2019-2020 tại Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019; việc niêm yết còn gọp chung lĩnh vực TTTT với Văn hóa là không đúng quy định (tồn tại từ năm 2019 tới nay chưa khắc phục); chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chỉ 50% lãnh đạo cấp quận tham gia xử lý văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản. Một số lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo UBND phường không tham gia xử lý văn bản đến trên phần mềm: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý chợ quận Ninh Kiều, Phường An Cư, Phường An Phú, Ban quản lý dự án quận Ninh Kiều, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh.

- Tỷ lệ % giữa tổng số văn bản ký số so với tổng số văn bản đi chỉ đạt 27,78%. UBND quận chưa thực hiện việc ký số 2 lớp khi phát hành văn bản (lãnh đạo ký số trên phần mềm, sau đó chuyển văn thư dùng chữ ký số của đơn vị để ký). Chỉ có 18.52% văn bản đi gửi liên thông trên phần mềm trên tổng số văn bản phát hành (tính trên số văn bản của tất cả phòng ban, UBND phường).

Đoàn kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Ninh Kiều là đơn vị thứ 7 được kiểm tra trong năm 2020, trong các ngày tới Đoàn tiếp tục kiểm tra tại 3 đơn vị còn lại gồm Ô Môn, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Qua kiểm tra sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố; Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời phát hiện, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung Hậu

Lượt truy cập

132082

Hôm qua:
12
Hôm nay:
16
Tuần này:
28
Tất cả:
132082

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.