Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020

16:26 - 12/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, ngày 09 tháng 10 năm 2020, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Thanh tra thành phố.

Ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra Cải phát biểu kết luận tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

 Đoàn ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị cho công tác cải cách hành chính. Đơn vị triển khai đầy đủ các chỉ đạo của thành phố, đồng thời thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong nội bộ sở để nâng cao hiệu quả công việc. Lãnh đạo sở thường xuyên họp với Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để nắm tình hình công tác cải cách hành chính, tình hình xử lý hồ sơ. Công - Tỷ lệ ký số ??? khi phát hành văn bản điện tử đạt 100%

Đặc biệt là công tác hiện đại hóa hành chính được chú trọng triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả công việc. 100% lãnh đạo sở tham gia xử lý văn bản đến trên hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 100% lãnh đạo cấp phòng tham gia xử lý văn bản đến, văn bản đi trên hệ thống phần mềm; tỷ lệ phần trăm số lượng văn bản đến trên phần mềm so với văn bản đến thực tế đạt 100%; tỷ lệ phần trăm số lượng văn bản đi, phát hành liên thông trên phần mềm/số lượng văn bản đi thực tế là đạt 96%;  tỷ lệ số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của đơn vị trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 82,3% (93/113).

 

Đoàn kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Tại Thanh tra thành phố:

Đoàn kiểm tra ghi nhận công tác ban hành các văn bản về CCHC được thực hiện đầy đủ như: Kế hoạch cải cách hành chính năm, Kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra CCHC. Đặc biệt là đơn vị có thành lập Tổ công tác cải các hành chính để theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC đã giao cho các đơn vị, qua đó kịp thời đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ CCHC do đơn vị đề ra. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại công chức và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức được thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra kiến nghị đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của sở; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả công việc; ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP để làm cơ sở rà soát đối tượng tinh giản biên chế; triển khai thực hiện ký số 2 lớp khi phát hành văn bản đi.

Theo kế hoạch năm 2020, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 6 sở, ngành và 4 quận, huyện, qua đó, nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính; kịp thời phát hiện, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Trung Hậu-Phòng CCHC, XDCQ&CTTN

Lượt truy cập

130930

Hôm qua:
19
Hôm nay:
6
Tuần này:
105
Tất cả:
130930

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.