Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ: Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

13:48 - 29/06/2017

Giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Cần Thơ xếp vị trí thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 11 bậc so với năm 2015.

Nguyên nhân trước hết là do năm đầu tiên Bộ Nội vụ áp dụng Bộ Chỉ số mới được điều chỉnh, bổ sung, có nhiều tiêu chí có thay đổi về cách tính điểm theo chiều hướng gắt gao hơn, chặt chẽ hơn. Chẳng hạn, các năm trước việc thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 được tính theo điểm theo số lượng các TTHC áp dụng dịch vụ công mức 3, 4; nay thay đổi tính theo số hồ sơ được xử lý trực tuyến. Hoặc tiêu chí về kết quả giải quyết hồ sơ là 100% cơ quan giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn mới đạt điểm tối đa;

Thứ hai, một số tiêu chí bị mất điểm do yếu tố khách quan như việc triển khai Đề án vị trí việc làm, mức độ hoàn thành kết hoạch tinh giản biên chế thấp do còn phụ thuộc vào kết quả phê duyệt của Bộ Nội vụ, số lượng lãnh đạo sở vượt quy định, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, chưa đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn.

Thứ ba, một số tiêu chí do địa phương chậm triển khai như chậm phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử, chưa cập nhật kịp thời thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, chưa đảm bảo tất cả cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết đúng hẹn 100% hồ sơ.

Để cải thiện Chỉ số CCHC của thành phố trong năm 2017 và các năm tiếp theo, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2387/UBND-NC về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém các tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa; cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Giao Sở Tư pháp tham mưu thành phố ban hành kịp thời các kế hoạch, báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của thành phố theo quy định; xử lý các vấn đề phát hiện sau rà soát; cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định (bao gồm công bố các bộ thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các ngành, các cấp).

- Giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt tại các cơ quan, đơn vị, bố trí công chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với từng vị trí; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm; có giải pháp tăng tỷ lệ cán bộ, công chức, cấp xã đạt chuẩn.

- Giao Sở Tài chính rà soát thống kê số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan; theo dõi, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hành năm; có giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ thành phố đến cấp xã); theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo tỷ lệ thực hiện ISO tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, báo cáo mức độ thu hút đầu tư của thành phố, có giải pháp nâng cao số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng lên so với năm trước liền kề.

- Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp thành phố do Bộ Nội vụ ban hành, có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc phạm vi do đơn vị mình phụ trách, chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu của Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh, gửi Sở Nội vụ tổng hợp đúng thời gian quy định (theo Bảng tổng hợp đính kèm).

Trung Hậu - P. CCHC

Lượt truy cập

127429

Hôm qua:
50
Hôm nay:
48
Tuần này:
98
Tất cả:
127429

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.