Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện

16:41 - 04/05/2017

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện

Thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép kinh doanh có điều kiện, đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì có thể thực hiện cùng lúc hai thủ tục hành chính là đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Tổng thời gian giải quyết của quy trình phối hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện là thời gian cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh ghi trên Giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết của Ủy ban nhân dân quận, huyện là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của đơn vị cấp phép là theo thời gian quy định của từng thủ tục cấp phép tại Bộ Thủ tục hành chính của đơn vị cấp phép.

Tổ chức cá nhân có thể lựa cọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hoặc nộp trực tuyến trên mạng internet.

(Đính kèm Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ)

Trung Hậu - Phòng CCHC

Lượt truy cập

93521

Hôm qua:
106
Hôm nay:
12
Tuần này:
333
Tất cả:
93521

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.