Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020

11:07 - 05/02/2018

Thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020

Ngày 01/02/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND ban hành Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 nhằm tiến tới xây dựng một nền hành chính minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn;

Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020 được ban hành với các mục tiêu cụ thể:

Tập trung tiến hành cải thiện cả 06 nội dung đánh giá của Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung có điểm số thấp; đồng thời, phải giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt trong thời gian qua.

Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 phải đạt được là (tổng điểm 42.05 điểm):

- Tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở: phấn đấu đạt 6,50 điểm;

- Công khai minh bạch: phấn đấu đạt 6,50 điểm;

- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: phấn đấu đạt 6,30 điểm;

- Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: phấn đấu đạt 7,25 điểm;

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (cải thiện dịch vụ hành chính về chứng thực, xác nhận; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính cấp xã): phấn đấu đạt 7,50 điểm;

- Cung ứng dịch vụ công (cải thiện thái độ phục vụ trong cung cấp dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cấp cơ sở hạ tầng và giữ vững an ninh trật tự): phấn đấu đạt 8 điểm.

Ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPCT chủ trì đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2015-2017

Ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPCT báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

giai đoạn 2015-2017

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên chương trình đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với 6 nội dung , đồng thời yêu cầu sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện 59 nhiệm vụ trọng tâm. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020 nhằm tiếp tục giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt trong thời gian qua của thành phố với các kết quả đạt được năm 2016, thành phố đạt 39,57 điểm, xếp hạng 1/63 tỉnh, phố. Như vậy, thành phố đã đạt được mục tiêu chung của Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công giai đoạn 2015-2017 là “Phấn đấu đến năm 2017, thành phố Cần Thơ được xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số PAPI nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (nhóm 1)”.

(Đính kèm: Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018)

Kim Sang - P. CCHC

 

Lượt truy cập

101210

Hôm qua:
11
Hôm nay:
4
Tuần này:
224
Tất cả:
101210

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.