Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố

10:14 - 20/03/2020

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố

         Thành phố Cần Thơ hiện có tổng số 463 cơ quan, đơn vị đã được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành bao gồm 23 sở, ngành;  27 đơn vị trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc sở ngành; 06 tổ chức chính trị  -  xã hội; 09 UBND quận, huyện, 128 đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; 85 UBND xã, phường, thị trấn và 185 đơn vị được triển khai mở rộng để sử dụng chức năng gửi và nhận văn bản điện tử liên thông tại bộ phận văn thư. Phần mềm quản lý văn bản của thành phố Cần Thơ đã kết nối liên thông từ thành phố đến 100% cấp xã.

         Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sử dụng phần mềm, chưa sử dụng các chức năng gửi, nhận văn bản điện tử liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, bên cạnh đó còn nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa xử lý văn bản điện tử trên phần mềm và thực hiện ký số chưa đúng quy định. Do đó, để tăng cường gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện.

         Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc thực hiện gửi nhận, văn bản điện tử có ký số thông qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Ứng dụng chữ ký số cá nhân và chữ ký số tổ của cơ quan, đơn vị trong gửi nhận, văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản Quốc gia.

          Giao Chánh Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu, nâng cấp phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại UBND thành phố. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, tham mưu UBND thành phố kịp thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện gửi nhận văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành./.

/sonoivu_files/files/2020/van%20ban%20dinh%20kem/cv_810_2020_03_19_1_signed.pdf

Trung Hậu

Lượt truy cập

122728

Hôm qua:
60
Hôm nay:
33
Tuần này:
93
Tất cả:
122728

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.