Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Xây dựng: ban hành kế hoạch hành động, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tăng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

13:48 - 12/05/2021

 

Thực hiện Công văn số 1299/UBND-NC ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ năm 2020, Sở Xây vừa ban hành hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và đề ra kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục tồn tại nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng năm 2021.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu các thành viên Ban Lãnh đạo Sở chỉ đạo đơn vị do mình phụ trách tổ chức, đánh giá, xác định nguyên nhân tồn tại năm 2020 chưa đạt, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, chú trọng các nội dung mà người dân, tổ chức đánh giá chưa cao thông qua tỷ lệ: Người dân, tổ chức đi lại nhiều lần để giải quyết công việc; công chức gây phiền hà, sách nhiễu; công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí; cơ quan trả kết quả trễ hẹn; cơ quan không thông báo, không xin lỗi người dân, tổ chức về việc trễ hẹn trả kết quả; việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức;

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra việc thực hiện CCHC tại Sở Xây dựng

Chú trọng việc xây tham mưu dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan đối với người dân, tổ chức. Đặc biệt, sử dụng có hiệu quả các phần mềm đang được triển khai áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Sở Xây dựng. Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở và các nội dung, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Sở Xây dựng đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021, chỉ số hài lòng ở các tiêu chí đạt từ 85% trở lên và giảm tỷ lệ có người dân, tổ chức đánh giá không hài lòng.

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng được xác định là:

- Bố trí thêm trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức hiện đại hơn như: nâng cấp máy tính phục vụ người dân, tổ chức dễ tra cứu trên Cổng dịch vụ công thành phố cũng như Cổng dịch vụ công quốc gia;

Sử dụng Ipad để đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng

- Thay đổi bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính cụ thể, rõ ràng hơn đễ người dân, tổ chức dễ thấy, dễ tra cứu như: Ưu tiên niêm yết riêng những thủ tục hành chính được người dân, tổ chức thực hiện nhiều trong năm 2020 để người dân, tổ chức dễ thấy, dễ tra cứu;

- Phấn đấu thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức thường trước hạn, đúng hạn, không có trường hợp trễ hạn;

- Công chức Bộ phận Một cửa thường xuyên cập nhật văn bản quy định của pháp luật để hướng dẫn cho người dân, tổ chức có thể hoàn thiện đủ thành phần hồ sơ một lần.

- Phấn đấu tỷ lệ người dân và tổ chức đánh giá không hài lòng về sự phục vụ của Sở Xây dựng đạt tỷ lệ thấp nhất.

- Đưa vào Quy chế Thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức thực hiện tốt Kế hoạch đề ra vào xét thi đua cuối năm./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

134219

Hôm qua:
12
Hôm nay:
1
Tuần này:
32
Tất cả:
134219

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.