Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

15:09 - 20/09/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 2121/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2017, của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ, vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (kèm theo Quyết định số 3738/QĐ-SVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2018).

Theo đó, Quy chế này quy định cách thức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi tắt là Hệ thống) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ truy cập của hệ thống là http://1cua.sovhttdl.cantho.gov.vn.

Hệ thống có các chức năng chính như sau:

- Cán bộ, công chức truy cập Hệ thống để xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan.

- Hệ thống được tích hợp hoặc chia sẻ liên kết trên với trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hệ thống có liên kết đến các hệ thống phần mềm khác để kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Hệ thống có chức năng tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính qua các hình thức: Hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn điện thoại; Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi tham gia sử dụng Hệ thống, người dân, doanh nghiệp được quyền khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cơ quan nhà nước cung cấp qua Hệ thống; được quyền khai thác chức năng tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của Hệ thống. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia sử dụng Hệ thống cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ tài khoản được cấp để đăng nhập sử dụng Hệ thống; đăng ký, kê khai các thông tin chính xác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đăng ký, kê khai; thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ và nộp lệ phí (nếu có) theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả kết quả qua đường bưu điện, chi phí sẽ do tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chi trả.

Quy chế cũng quy định các hành vi người dân, doanh nghiệp, tổ chức bị cấm khi tham gia sử dụng Hệ thống, đó là: Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu trên hệ thống; Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm độc hại làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống; Tạo ra các thông tin, dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tài khoản, chữ ký số của người khác; Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ Cần Thơ

 

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
53
Hôm nay:
47
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.