Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Tài nguyên và Môi trường: đề ra mục tiêu xử lý hồ sơ đúng hẹn theo đúng quy trình ISO đã được phê duyệt, tỷ lệ trễ hẹn không quá 1%

07:33 - 20/05/2021

Năm 2020, Chỉ số Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 77,62%, xếp loại Khá và vị trí thứ 14/16, Chỉ số hài lòng đạt 81,40%, xếp hạng 13/16 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Nhằm cải thiện điểm số cải cách hành chính trong năm 2021 và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đồng thời phải có sự chỉ đạo từ cấp ủy các cấp đối với công tác cải cách hành chính; quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đảm bảo các hồ sơ hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn, các thủ tục và quy trình hành chính được đơn giản, thuận tiện, giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng cải cách hành chính cần thực hiện trong thời gian tới là:

- Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC trên phần mềm đánh giá giải quyết TTHC: Bộ phận một cửa, Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo công chức, viên chức Bộ phận một cửa tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 9 quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá tự động thông qua máy tính bảng đặt tại Bộ phận một cửa. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đánh giá bằng máy tính bảng thì hướng dẫn đánh giá bằng Phiếu giấy và công chức, viên chức Bộ phận một cửa nhập liệu vào hệ thống để tăng tỷ lệ hồ sơ được đánh giá.

- Thủ trưởng các đơn vị giải quyết TTHC (Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và 9 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận huyện; Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, KTTV và BĐKH, Thanh tra Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT) quyết liệt chỉ đạo công chức, viên chức xử lý hồ sơ đúng hẹn theo đúng quy trình ISO đã được phê duyệt, tỷ lệ trễ hẹn không quá 1%.

- Đảm bảo 100% công chức, viên chức và người lao động hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Đảm bảo thực hiện báo cáo Chính phủ điện tử hằng quý đầy đủ, đúng thời gian tất cả các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hoàn thành triển khai xây dựng hồ sơ trình phê duyệt đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ (gồm: Hệ thống thông tin quan trắc môi trường; Hệ thống thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ) trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và Chỉ số Đánh giá kết quả giải quyết TTHC: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hạn chế giải quyết TTHC trễ hẹn, quan tâm giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đúng thời gian quy định, không để phản ánh nhiều lần, kéo dài, phản ánh vượt cấp. Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai và 9 Chi nhánh; kịp thời chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp bị phản ánh nhũng nhiễu, gây phiền hà (xác minh đúng). Đồng thời, phân công viên chức đầu mối theo dõi, trả lời phản ánh kiến nghị đúng thời gian quy định (thời gian giải quyết 20 ngày)./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

134219

Hôm qua:
12
Hôm nay:
1
Tuần này:
32
Tất cả:
134219

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.