Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác cải cách hành chính: “Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức”

08:24 - 03/07/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác cải cách hành chính: “thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức”

Theo kết luận của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính vào ngày 06 tháng 6 năm 2017, công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: việc triển khai các văn bản liên quan đến cải cách hành chính có ban hành nhưng việc triển khai chưa cụ thể, công chức chưa nắm rõ hết các nội dung; chưa triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bắt buộc đối với 05 nhóm thủ tục hành chính; chưa rà soát công bố  trên phần mềm một cửa, còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; không có văn bản xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn; chưa thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ v.v…

Đoàn kiểm tra làm việc tại sở Tài nguyên và Môi trường

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra và triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND thành phố về công tác cải cách hành chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản chấn chỉnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung như sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị các nội dung Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016; Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016; Kế hoạch số 159/KH-STNMT ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và các văn bản khác liên quan đến cải cách hành chính.

2. Quán triệt thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế; các quy định về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức phải xem xét tiêu chuẩn, năng lực, sự cần thiết cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhất là phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc chuyên môn được giao. Quan tâm hoàn thiện việc xây dựng bảng mô tả công việc, thống kê công việc cá nhân cho từng vị trí việc làm theo đúng quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và ISO 9001:2008:

- Thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp và quy trình ISO cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng quy trình ISO tích hợp vào phần mềm một cửa điện tử để Bộ phận một cửa hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy trình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị theo quy trình ISO 9001:2008, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Theo dõi, xử lý trách nhiệm của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hẹn của cá nhân và tổ chức; nếu xử lý hồ sơ trễ hẹn từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, Thủ trưởng đơn vị nhắc nhở công chức, viên chức trước tập thể đơn vị (có biên bản làm việc). Nếu sau khi nhắc nhở vẫn tiếp tục xử lý hồ sơ trễ hẹn mà không có lý do chính đáng, công chức, viên chức sẽ không được xem xét các hình thức thi đua khen thưởng cuối năm.

- Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ của cá nhân và tổ chức, cụ thể như sau:

+ Văn bản xin lỗi cá nhân và tổ chức do Thủ trưởng đơn vị ký ban hành và được gửi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thẩm quyền ký văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức như sau:

+ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký văn bản xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao dịch bảo đảm (kể các hồ sơ trễ hẹn của các Chi nhánh quận, huyện)

+ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai ký văn bản xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định hồ sơ đo đạc, bản đồ.

+ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường ký văn bản xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực môi trường.

+ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin ký văn bản xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.

+ Chánh Thanh tra Sở ký văn bản xin lỗi đối với các hồ sơ lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với các hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn: Trưởng phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước và Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu soạn văn bản xin lỗi, ký tên và trình Lãnh đạo Sở xác nhận./.

Việt Uyên- Phòng CCHC

Lượt truy cập

127627

Hôm qua:
24
Hôm nay:
4
Tuần này:
296
Tất cả:
127627

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.