Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Nội vụ thành phố kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện năm 2017

13:56 - 29/06/2017

Sở Nội vụ thành phố kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện năm 2017

Trong 02 ngày, 27 và 28 tháng 6 năm 2017, Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1552/QD-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) thành phố Cần Thơ tại 04 huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Phong Điền. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có Lãnh đạo và công chức Phòng Cải cách hành chính, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Thới Lai

Tại các buổi làm việc với 04 đơn vị cấp huyện, Đoàn kiểm tra đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả tổ chức thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PAPI thành phố Cần Thơ cụ thể: các đơn vị đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện PAPI,  thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự, tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thông qua việc  tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện CCHC và PAPI tại địa phương.

Đối với các 06 nội dung thực hiện trong chỉ số PAPI: các đơn vị thường xuyên tuyên truyền tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007, tổ chức công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất, giá đất, danh sách các hộ nghèo, thu chi ngân sách địa phương trên các phương tiện truyền thanh, bảng thông tin nhà thông tin ấp; Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả, đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức nhằm kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; tiếp tục công khai, cập nhật thủ tục hành chính; Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn đảm bảo việc dạy và học ở các cấp, bậc học, tăng cường đầu tư trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho việc dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, công tác nắm bắt tình hình an ninh nông thôn phát hiện xử lý kịp thời không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ  số PAPI của thành phố Cần Thơ vẫn còn một số mặt hạn chế như trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, vẫn còn tỷ lệ nhỏ người dân chưa hài lòng; công tác niêm yết công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, các thủ tục hành chính tuy được địa phương thực hiện đúng quy định nhưng một số đơn vị đặt bảng niêm yết tại những nơi khó nhìn, hoặc niêm yết văn bản giấy in hai mặt gây khó khăn cho người xem, một số nơi, thông tin niêm yết bị xuống cấp, hư hỏng, không có kinh phí để in ấn thay thế,…

UBMTTQ Xã Đông Thắng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số PAPI

Tại các buổi làm việc với địa phương, ông  Nguyễn Thanh Nhanh- Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ- nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công phải được các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo thực chất, đảm bảo vai trò của chính quyền các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân./.

Kim Sang - P. CCHC

Lượt truy cập

127627

Hôm qua:
24
Hôm nay:
4
Tuần này:
296
Tất cả:
127627

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.