Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

10:44 - 19/09/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018, 2019; Công văn số 2518/UBND-KSTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018- 2019, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí đi lại trong công việc giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, cụ thể là:

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 20 thủ tục hành chính, trong đó:

+ 09 TTHC mức độ 3: Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại; Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học); Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại; Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông; Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học.

+11 TTHC mức độ 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học; Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân); Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia; Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam; Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

- Lĩnh vực thi, tuyển sinh: 6 thủ tục hành chính, trong đó:

+ 03 TTHC mức độ 3: Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia; Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia; Xét tuyển sinh vào trường dự bị đại học.

+ 03 TTHC mức độ 4: Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông; Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (xét tuyển sinh vào trường PTDTNT).

- Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ: 3 TTHC mức độ 4 (bao gồm: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ Cần Thơ

Lượt truy cập

116752

Hôm qua:
16
Hôm nay:
11
Tuần này:
203
Tất cả:
116752

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.