Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Quận Cái Răng ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát kiến thức tin học năm 2017

09:45 - 12/04/2017

Quận Cái Răng ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát kiến thức tin học năm 2017

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Hội thi khảo sát kiến thức tin học năm 2017.

Theo đó, việc tổ chức hội thi là nhằm giúp công chức lãnh đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận có điều kiện nâng cao kiến thức tin học, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Để tổ chức tốt Hội thi, UBND quận Cái Răng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn; ý thức trách nhiệm trong công việc quản lý văn bản, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường có dịp trao đổi, nâng cao trình độ tin học; giải quyết tốt yêu cầu xử lý công việc hàng ngày và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giải quyết hồ sơ hành chính và nhất là công tác lưu trữ hồ sơ hành chính.

Đối tượng dự khảo sát là tất cả lãnh đạo các ban phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường (trừ lãnh đạo có trình độ kỹ sư tin học hoặc cử nhân công nghệ thông tin). Nội dung khảo sát tập trung kiểm tra về kiến thức tin học phục vụ xử lý công việc hàng ngày như: sử dụng Internet, gửi và nhận email, soạn thảo văn bản trên máy vi tính.

Dự kiến, Hội thi khảo sát được tổ chức vào tháng 04 năm 2017./.

Việt Uyên - P. CCCH

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.