Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Quận Cái Răng ban hành Chỉ thị nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

15:06 - 17/04/2018

Quận Cái Răng ban hành Chỉ thị nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền quận Cái Răng trong sạch, liên chính; nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn quận.

Công chức Phòng Nội vụ, Quận Cái Răng

Theo đó Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung: phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chú trọng các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ, luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận Cái Răng

Đối với công chức, viên chức cần tuân thủ tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, ứng xử trong thi hành công vụ phải có thái độ thân thiện, hợp tác, phối hợp và cầu thị. Đặc biệt, trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính không được nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ, làm việc, không biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần, địa vị xã hội, giới tính của tổ chức và công dân.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng nhằm bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Kim Sang - P. CCHC

 

Lượt truy cập

102614

Hôm qua:
39
Hôm nay:
29
Tuần này:
266
Tất cả:
102614

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.