Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Phân cấp chính quyền, nâng cao chất lượng đô thị TP Cần Thơ

09:59 - 20/06/2022

Phân cấp chính quyền, nâng cao chất lượng đô thị TP Cần Thơ 

TP Cần Thơ đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của thành phố, giai đoạn 2021-2025. Mới đây, họp bàn trao đổi những nội dung liên quan đến xây dựng đề án thí điểm này, các sở, ngành thành phố đã có góp ý thiết thực cho việc xây dựng đề án phù hợp với tình hình của thành phố; cũng như bám sát mục tiêu Cần Thơ hướng đến xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh và mang bản sắc thành phố sông nước vùng ĐBSCL.

Thí điểm tại quận Ninh Kiều và Cái Răng

Cần Thơ dự kiến thí điểm tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị tại quận Ninh Kiều và Cái Răng. Trong ảnh: Một góc đô thị Ninh Kiều.

Cần Thơ dự kiến thí điểm tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị tại quận Ninh Kiều và Cái Răng. Trong ảnh: Một góc đô thị Ninh Kiều.

Để thực hiện việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở một số thành phố trực thuộc Trung ương, Quốc hội đã ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16-11-2019 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại một số địa phương, đang kỳ vọng sẽ tìm được mô hình tổ chức chính quyền địa phương thích hợp với các đô thị lớn của cả nước, trong đó có TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ đã và đang triển khai các nội dung trọng tâm để xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-8-2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình số 26-CTr/TU ngày 31-12-2021 của Thành ủy Cần Thơ về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ, gắn với việc xây dựng đô thị thông minh, hiện đại. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ đã giao cho TP Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2021-2025.

Cũng như các đô thị khác, trong quá trình phát triển đô thị TP Cần Thơ cũng đã xuất hiện nhiều thách thức cần được tháo gỡ. Đó là vấn đề cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền địa phương tại các đô thị trước yêu cầu phát triển và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho việc đổi mới cơ chế tổ chức, hoạt động chính quyền nhằm đảm bảo tập trung, thống nhất, tinh gọn và hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn công việc của người dân và đời sống xã hội tại các khu vực đô thị. Để tổ chức hợp lý, hiệu quả chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ trong thời gian tới theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, rất cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng mô hình mới tổ chức chính quyền đô thị ở các quận, phù hợp với những đặc trưng, đặc thù quản lý của đô thị vùng ĐBSCL. 

Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: UBND TP Cần Thơ đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có liên quan để tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2021-2025. Thành phố dự kiến lựa chọn 2 quận là Ninh Kiều và Cái Răng để triển khai thí điểm thực hiện đề án và mời Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) làm đơn vị tư vấn khoa học, nghiên cứu xây dựng đề án cho thành phố.

Góp phần nâng cao chất lượng đô thị

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ), chia sẻ: Năm 2018, Viện đã ký hợp đồng tư vấn tiến hành xây dựng Đề án chính quyền đô thị TP Hà Nội, đã được Bộ Chính trị thông qua năm 2019; sau đó tư vấn xây dựng chính quyền đô thị cho TP Đà Nẵng và đã được Quốc hội thông qua nghị quyết. Ngoài ra, Viện cũng tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền đô thị và đang phối hợp với TP Hải Phòng để xây dựng đề án chính quyền đô thị cho thành phố này. Đề án của TP Cần Thơ có nội dung mới so với các đề án của các thành phố trên, ngoài tổ chức chính quyền đô thị còn đưa vào nội dung về mô hình quản trị đô thị.

Các sở, ngành thành phố đã có góp ý thiết thực cho việc xây dựng Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của TP Cần Thơ. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng: TP Cần Thơ là một đô thị đặc thù của vùng ĐBSCL nên có những đặc điểm riêng. Vấn đề đặt ra là thành phố đi sau nên rút kinh nghiệm được những vấn đề tồn tại của các địa phương để có hướng xử lý riêng. Việc xây dựng chính quyền đô thị và quản trị đô thị chủ yếu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, công dân và phát huy hết tiềm năng và lợi thế của đô thị, kiểm soát tốt phát triển đô thị. Quá trình xây dựng đề án có các phương án, kịch bản, lộ trình gắn với con người (vận hành) và đầu tư cơ sở vật chất. Sở Xây dựng với chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng, đóng góp cho đề án này.

Theo ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, xây dựng chính quyền đô thị và quản trị đô thị chủ yếu là nâng cao chất lượng đô thị và phục vụ người dân thành phố tốt hơn. Đề án cũng cần bám sát mục tiêu Cần Thơ hướng đến xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh và mang bản sắc thành phố sông nước vùng ĐBSCL; kết nối đô thị các quận với đô thị trung tâm các huyện, đô thị vệ tinh xung quanh; ngoài ra tính đến phân cấp về một số lĩnh vực, ngân sách đầu tư cho các quận.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan hoàn thiện nội dung và tham mưu, trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch làm cơ sở cho việc triển khai các nội dung xây dựng đề án; chủ trì để phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) sớm triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng mời đơn vị tư vấn khoa học xây dựng đề án cho thành phố. Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND thành phố trong việc cân đối và bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho việc triển khai xây dựng đề án.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành phố và các quận Ninh Kiều và Cái Răng chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan để triển khai công tác rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực, địa phương và các nội dung có liên quan nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng đề án. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án, các cơ quan được giao chủ trì tham mưu triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn để xem xét, trình UBND thành phố quyết định thành lập và tổ chức đoàn công tác của thành phố đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương đã triển khai thực hiện các đề án có hiệu quả, để phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, xây dựng đề án của thành phố. TP Cần Thơ cũng mong muốn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ nhiều hơn của Viện Khoa học Tổ chức nhà nước trong quá trình tư vấn cho thành phố nghiên cứu, xây dựng đề án.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Nguồn: baocantho.com.vn

 

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.