Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Ô Môn hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại khu dân cư

13:42 - 02/06/2022

Ô Môn hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại khu dân cư

Thông qua việc Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa giao cho cán bộ, công chức và đoàn thể phường đi đến từng khu dân cư tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn phường. Nhận thấy đây là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính tại địa phương; đồng thời, xác định đây là giải pháp góp phần hoàn thành nhiệm vụ Chủ đề năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế theo hướng đô thị văn minh”.

Từ cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Kế hoạch nhân rộng mô hình sáng kiến Cải cách hành chính gắn với nội dung “Tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp người dân tạo tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 tại khu dân cư trên địa bàn quận” .

Đối với cá nhân và tổ chức: Khi sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet và có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ.

Đối với cán bộ, công chức: Nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Đối với nền hành chính: Giảm thiểu được các giấy tờ, nâng cao chất lượng trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, chất lượng thực hiện dịch công trực tuyến, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh, thông thoáng thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tăng lượng giao dịch DVCTT, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công của thành phố (tại địa chỉ  https://dichvucong.cantho.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).

Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ

Đối với cá nhân và tổ chức: Khi sử dụng DVCTT phải nắm rõ được các bước để thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả dịch công trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND quận và phường.

Đối với cán bộ, công chức: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của thành phố, từ đó nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

Đối với các ban ngành, đoàn thể quận, phường và Ban nhân dân các khu vực: phối hợp tuyên truyền trong toàn thể hội viên và nhân dân trên địa bàn phường về ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện các DVCTT.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.

Phấn đấu 75% cá nhân (trong độ tuổi) và tổ chức trên địa bàn quận có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Đối tượng thực hiện

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường: là đầu mối tập trung để thực hiện việc hướng dẫn trực tiếp các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến của các lĩnh vực, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường trên môi trường điện tử, tuyên truyền và hướng dẫn toàn thể công chức, viên chức để nắm rõ và thuần thục các thao tác thực hiện, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp quận và Ủy ban nhân dân các phường; các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn quận và phường tham gia trực tiếp các buổi tuyên truyền, phối hợp với công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường trực tiếp tạo tài khoản và hướng dẫn các chi hội, khu dân
cư, nhóm khu vực... thực hiện; đồng thời, vận động tuyên truyền nhân dân trên địa
bàn thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuyên truyền tại Ủy ban nhân dân quận và phường

Triển khai áp dụng thực hiện DVCTT là một trong những giải pháp quan trọng được Ủy ban nhân dân quận chú trọng, tập trung thực hiện nhằm từng bước xây dựng chính quyền số. Việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đăng ký tài khoản, cách sử dụng DVCTT cho cá nhân và tổ chức khi đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường được thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể với phương châm “đến tận nơi, hướng dẫn trực tiếp”, đặc biệt yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường “hướng dẫn trực tiếp” để người dân áp dụng tìm hiểu ngay cách tạo tài khoản và sử dụng DVCTT, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng và thiết thực.
Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường bố trí màn hình ti vi để trình chiếu những video hướng dẫn cụ thể cách thức, trình tự thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử; tuyên truyền tờ gấp, tờ bướm để cung cấp cho người dân.

Tuyên truyền tại địa bàn khu dân cư

Nhằm tuyên truyền sâu rộng và trực tiếp đến từng hộ gia đình trên địa bàn quận và phường để tạo thói quen với việc đăng ký thủ tục hành chính qua mạng.
Cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường tổ chức đồng loạt triển khai hướng dẫn các bước nộp hồ sơ tại các buổi tuyên truyền cho cá
nhân, tổ chức thông qua nhiều hình thức: Trực tiếp cùng người dân thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến đúng với phương châm “đến tận nơi, hướng dẫn trực tiếp”; ngoài ra, treo băng gôn, phát tờ gấp và đặt baner tuyên tuyền tại các địa bàn khu dân cư. Đồng thời, tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình.

Tại địa bàn khu dân cư sẽ bố trí xoay vòng thời gian thực hiện cho tất cả các khu vực trên địa bàn phường từ đầu tháng 6 năm 2022 đến cuối năm 2022.

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các tổ chức, cá nhân biết sử dụng. Bên cạnh đó còn thực hiện việc phát tài liệu hướng dẫn cho người dân để nắm rõ hơn quy trình thực hiện, xây dựng và phát các đoạn video kèm hướng dẫn giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại buổi tuyên truyền và trên các kênh trực tuyến.

Địa điểm và thời gian thực hiện: Tại Ủy ban nhân dân quận và UBND các phường

Số lượng thực hiện: Dự kiến mỗi đợt tổ chức thu hút trên 60 cán bộ công chức viên chức, cá nhân và tổ chức tham gia thực hiện

UBND quận Ô Môn giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận:

Xây dựng bản tin tuyên truyền trên sóng phát thanh quận và các phường, loa lưu động... để tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện kế hoạch này trước và trong thời gian tổ chức; đồng thời, kết hợp xử lý âm thanh, đường truyền phỏng vấn các cá nhân, tổ chức về việc thực hiện dịch vụ công, tổ chức ghi hình vào các thời gian tổ chức. Tăng thời lượng phát sóng 20 phút mỗi ngày tuyên truyền và đưa tin trên loa truyền thanh phường về những lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Phối hợp cơ quan, ban ngành quận và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3,4 trên các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan như pano, băng gôn, bảng LED và tuyên truyền lưu động. Đồng thời, rà soát các đối tượng thường xuyên giao dịch nộp hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách để cùng tuyên truyền đạt mục tiêu hiệu quả.

Đồng thời UBND quận Ô Môn giao Phòng Nội vụ quận là cơ quan đầu mối, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổng kết đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến, xét khen thưởng đúng theo quy định.

Hoàng Nhân

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.