Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Ninh Kiều: triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo

07:43 - 04/04/2022

 Ninh Kiều: triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo

Để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân quận (UBND) quận Ninh Kiều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo.

Về chỉ số Cải cách hành chính quận Ninh Kiều năm 2021

Tại Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện năm 2021, chỉ số cải cách hành chính quận Ninh Kiều năm 2021 đạt 81,96%, xếp thứ 6/9 quận/huyện, thuộc nhóm Khá (nhóm đạt chỉ số từ 75% đến dưới 85%).

Theo kết quả đánh giá năm 2021, chỉ số cải cách hành chính quận Ninh Kiều năm 2021 đạt 81,96%, tăng chỉ số 6,86% so với năm 2020 (chỉ số năm 2020 là 75,10% ). Tuy nhiên, các chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước đạt thấp, chỉ số dưới 80%.

Về cải cách thủ tục hành chính, mất điểm nhiều ở các nội dung như: chưa thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa; cập nhật, xử lý chưa kịp thời hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa. Về cải cách tài chính công, Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính của thành phố đánh giá còn có những mặt hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý đầu tư xây dựng công trình (qua kết luận thanh tra). Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính nhà nước, mất điểm ở tiêu chí đánh giá về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, việc phát sinh hồ sơ ít là nguyên nhân làm cho các tiêu chí này không có điểm.

Quận Ninh Kiều quyết tâm cải thiện kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các năm nối tiếp theo hướng nâng cao điểm số các chỉ số thành phần đạt thấp; duy trì, phát huy kết quả các chỉ số thành phần đạt cao, đưa quận Ninh Kiều thuộc nhóm Tốt (nhóm đạt chỉ số cải cách hành chính từ 85% đến dưới 95%).

Theo đó UBND quận Ninh Kiều yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, gắn liền với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính

Thứ hai, Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công

Thứ ba, Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức

Thứ tư, Cải cách tài chính công; văn thư – lưu trữ

Thứ năm, chủ động, quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc

Thứ sáu, theo dõi, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm

 

Người dân nộp hồ sơ tại một phận một cửa

Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân làm hồ sơ thủ tục hành chính

UBND quận Ninh Kiều giao Văn phòng HĐND và UBND quận đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai thủ tục hành chính ngay sau khi thủ tục hành chính được công bố; theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tất cả các phòng, ban ngành quận, UBND các phường.

Đồng thời UBND quận Ninh Kiều giao Phòng Nội vụ quận theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND quận những đơn vị thực hiện chưa tốt làm ảnh hưởng đến chất lượng cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu những sáng kiến, cách làm hay để áp dụng thực hiện trên địa bàn toàn quận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức.

Hoàng Nhân

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.