Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Một số kết quả đạt được trong cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ

10:09 - 04/01/2022

Một số kết quả đạt được trong cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ

Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đến nay, thành phố đã và đang triển khai thực hiện ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoàn thành 64/64 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 nhưng thành phố đã triển khai thực hiện tương đối đồng đều các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Trong đó phải kể đến những kết quả đạt được trong lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách TTHC.

Trong chỉ đạo điều hành, thành phố đã kịp thời ban hành Kế hoạch cải thiện các chỉ số liên quan đến công tác CCHC, trong đó đề ra mục tiêu, giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, phấn đấu cải thiện tốt các chỉ số liên quan đến công tác CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, mục tiêu thành phố phấn đấu đạt được là: chỉ số CCHC đạt từ 86%, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; chỉ số SIPAS đạt từ 88%, thuộc nhóm 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; chỉ số PAPI đạt từ 45 điểm, thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Thực hiện rà soát và công bố thủ tục hành chính kịp thời. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố là 1.917; trong đó, số TTHC do Trung ương quy định: 1.906; số TTHC do địa phương quy định (đặt thù): 05; nhóm TTHC liên thông: 06. Toàn bộ TTHC được công khai trên CSDL quốc gia về TTHC và niêm yết tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC. Kết quả đã thực hiện rà soát: 43 thủ tục, đạt 107% Kế hoạch. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 38 thủ tục; số tiền tiết kiệm được: 466.895.649 đồng. Rà soát, đánh giá việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; ban hành Danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử với 297 thủ tục; Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia với 918 dịch vụ công.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC:

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay là 226 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả: đã xử lý 139 phản ánh, kiến nghị; đang xử lý trong hạn 10 phản ánh, kiến nghị;

Cuối tháng 4 năm 2021, thành phố đã vận hành chính thức Tổng đài Dịch vụ công 1022 tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quy định hành chính, dịch vụ công, các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố qua các kênh: đường dây nóng, Cổng thông tin điện tử 1022, ứng dụng trên điện thoại di động (App 1022), mạng xã hội (Zalo, Facebook) và trực tiếp tại Văn phòng UBND thành phố. Tổng sổ tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống Dịch vụ công 1022 là 9.337. Kết quả: đã xử lý 9.086, đang xử lý: 167.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết TTHC” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng trong việc rà soát đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. Cụ thể: Tổng số TTHC phải rà soát theo yêu cầu: 4.166 TTHC; Tổng số TTHC đã rà soát: 2.733 TTHC; Số TTHC đề nghị phân cấp: 621 TTHC, đạt 22,7%. Trong đó, phân cấp ngay: 519 TTHC; phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác: 102 TTHC: Số TTHC không đề nghị phân cấp: 2.112 TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của thành phố còn những hạn chế như: do ảnh hưởng của dịch bện Covid-19 nên một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính chưa triển khai tổ chức thực hiện được, một số thủ tục hành chính phải dừng việc tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả các cấp; việc khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng chung và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp và chưa đảm bảo điều kiện để kết nối liên thông ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, do đó ảnh hưởng đến nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân./.

Hoàng Nhân

 

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.