Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính và sáng kiến về cải cách hành chính tại Sở Công thương

09:45 - 03/05/2017

Kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính và sáng kiến về cải cách hành chính tại Sở Công thương

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của thành phố; với sự quyết tâm cao của Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở Công Thương; sự nhiệt tình năng nổ của đội ngũ công chức của Sở Công Thương đã nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thực hiện có hiệu quả.

          Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Công Thương đã thật sự mang lại những hiệu quả rõ nét, thiết thực cho các tổ chức và công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Bộ thủ tục hành chính của Sở Công Thương thường xuyên được cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể trong năm 2016, Sở Công Thương đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

          - Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016; Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã rà soát giảm bớt thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ 03 thủ tục hành chính. Cụ thể:

+ Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

+ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (trường hợp hết liệu lực);

+ Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (trường hợp hết liệu lực).

  • Kết quả xử lý thủ tục hành chính:

+ Trong năm 2016, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 8.768 hồ sơ. Trong đó, đã xử lý: 8.768  hồ sơ; xử lý đúng và trước hẹn: 8.768/8.768 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%;

+ Trong quý I năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 2.350 hồ sơ. Trong đó, đã xử lý: 2.350 hồ sơ; xử lý đúng và trước hẹn: 2.316/2.316 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; chưa xử lý còn hạn: 34 hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; Sở Công Thương đã nhìn nhận được một số khó khăn. Chẳng hạn như số lượng hồ sơ thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại trực tiếp và bưu điện quá nhiều; một số nhiệm vụ của đơn vị vẫn chưa được quy định rõ ràng về thời gian thực hiện cũng như trách nhiệm của mỗi công chức. Vì vậy, Sở Công Thương thực hiện một số sáng kiến trong công tác cải cách hành chính như:

  • Sáng kiến đề xuất mẫu biểu báo cáo Bộ Công Thương công tác thực hiện Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ

+ Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sao y quyết định theo số 04/SYQĐ-UBND đối với Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung. Theo đó, Thông báo thực hiện khuyến mại là thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;

+ Sở Công Thương triển khai tiếp nhận Thông báo thực hiện khuyến mại trực tiếp và bưu điện qua phần mềm một cửa điện tử từ ngày 01 tháng 4 năm 2016;

+ Do số lượng thực hiện Thông báo thực hiện khuyến mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương quá nhiều (năm 2015 là 12.437; trong đó Thông báo khuyến mại nhận qua đường bưu điện là 6.441, nhận trực tiếp là 5.996); Sở Công Thương phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Bộ Công Thương nên các công chức phải theo dõi và tổng hợp báo cáo đầy đủ các thông tin (như: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên chương trình khuyến mại, tổng giá trị khuyến mại, thời gian thực hiện,…). Vì vậy, để tiết kiệm thời gian cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo và lưu trữ, Sở Công Thương đã nghiên cứu đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông cải tiến một số chức năng và các biểu mẫu để xuất file mềm với đầy đủ các thông tin cần thiết cho báo cáo.

Sáng kiến này đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho các công chức tham mưu theo dõi công tác thực hiện thông báo khuyến mại trên địa bàn đạt hiệu quả hơn; cũng như tạo điều kiện cho các Đội Quản lý thị trường tra cứu các dữ liệu cần thiết khi kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân trên địa bàn không đăng ký thông báo thực hiện khuyến mại tại Sở Công Thương.

  • Sáng kiến xây dựng quy trình ISO cho thủ tục hành chính ngoài ISO

+ Để tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về nhiệm vụ của ngành công thương có hiệu quả; cũng như hoạch định quy trình làm việc cụ thể của từng nhiệm vụ; Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo các phòng rà soát, xây dựng các công việc không phải là thủ tục hành chính đưa vào quy trình ISO 9001:2008. Theo đó, khi xây dựng quy trình, mỗi bước, mỗi công đoạn xử lý đều phải quy định rõ về thời gian thực hiện, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận đảm trách bước đó.

+ Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Giám đốc chỉ đạo các phòng thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình; cần tiến hành phân tích quy trình hiện tại, xem xét các bước thực hiện công việc nhằm phát hiện ra những điểm bất cập, từ đó có phương án điều chỉnh, loại bỏ các bước không cần thiết, không hợp lý.

+ Đến nay, Sở Công Thương có 06 công việc được đưa vào quy trình ISO 9001:2008; trong đó, trong năm 2016, Sở Công Thương xây dựng mới 02 quy trình thuộc lĩnh vực Điện. Cụ thể:

(1) Quy trình Tiếp nhận đăng ký tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ.

(2) Quy trình Cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ việc cấp thẻ doanh nhân APEC.

(3) Quy trình Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình điện (nhỏ hơn cấp I).

(4) Quy trình Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình xây dựng.

(5) Quy trình Phê duyệt nội quy siêu thị, trung tâm thương mại.

(6) Quy trình Xác nhận kho chứa lúa, gạo.

+ Kết quả xử lý thủ tục hành chính ngoài ISO :

. Trong năm 2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 274 hồ sơ thủ tục hành chính ngoài quy trình ISO. Cụ thể : 02 hồ sơ Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình xây dựng; 68 hồ sơ Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình điện (nhỏ hơn cấp I) ; 174 hồ sơ Tiếp nhận đăng ký tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ; 30 hồ sơ Cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ việc cấp thẻ doanh nhân APEC. Trong đó, đã xử lý đúng và trước hạn : 274/274 hồ sơ; đạt tỷ lệ 100%. 

. Trong quý I năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 56 hồ sơ thủ tục hành chính ngoài quy trình ISO. Cụ thể : 02 hồ sơ Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình xây dựng; 19 hồ sơ Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời - tái lập công trình điện (nhỏ hơn cấp I) ; 27 hồ sơ Tiếp nhận đăng ký tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ; 08 hồ sơ Cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ việc cấp thẻ doanh nhân APEC. Trong đó, đã xử lý : 49 hồ sơ ; trong đó, xử lý đúng và trước hạn : 49/49 hồ sơ; đạt tỷ lệ 100% ; 07 hồ sơ còn trong hạn xử lý. 

Sáng kiến đưa các công việc vào quy trình ISO 9001:2008 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian để đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động và thực hiện nhiệm vụ; cũng như để Ban Giám đốc kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức./.

Phòng CCHC - Sở Nội vụ

Lượt truy cập

93521

Hôm qua:
106
Hôm nay:
12
Tuần này:
333
Tất cả:
93521

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.