Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong 9 tháng đầu năm 2018

10:56 - 19/09/2018

Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong 9 tháng đầu năm 2018

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 19-2018/NQ-CP), UBND1 thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo tổ chức phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố về tinh thần của Nghị quyết; đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của UBND thành phố Cần Thơ, của Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện trên địa bàn. Với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, cũng như tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn thành phố, bước đầu mang lại một số kết quả như sau:

1. Kịp thời ban hành Chương trình hành động số 08/CTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo, đúng tiến độ nhiệm vụ Chính phủ giao; Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ thị đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2018 (Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018). Tiếp tục quan tâm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định gắn với tự do đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

2. Kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 quy định về khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

3. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tập huấn doanh nghiệp về mô hình hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ phụ trách đăng ký kinh doanh tại các quận huyện và các hộ kinh doanh đủ điều kiện; tập huấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố về Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định có liên quan với sự tham gia của trên 130 đại biểu từ các doanh nghiệp; tập huấn về kỹ năng vận động viện trợ và các vấn đề cần giải quyết trong quản lý dự án thuộc các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) cho các cán bộ tại các sở ban ngành, cơ quan có liên quan và UBND quận huyện; Tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; bồi dưỡng kiến thức về Luật đấu thầu và quản trị rủi ro trong đấu thầu cho cán bộ sở ngành và doanh nghiệp có liên quan với 64 học viên tham gia.

4. Phối hợp các Ban Bộ ngành Trung ương tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư Cần Thơ năm 2018, với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trên 600 đại biểu và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hội nghị thông qua Danh mục 54 Dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Logistic, du lịch sinh thái, khu đô thị mới, giao thông…;…

5. Phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của thành phố và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới; thành lập mạng lưới khởi nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ; tổ chức học tập mô hình khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh; gặp trao đổi với các tỉnh Quảng Ninh, Tuyên Quang về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 hàng năm, Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Tổ chức thành công buổi tọa đàm giữa Chính quyền và Doanh nghiệp năm 2018 với Chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng Doanh nghiệp” với sự tham gia của trên 120 doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề, các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đều được giải quyết thoả đáng tại buổi toạ đàm. Tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả, sơ kết thí điểm mô hình đội tình nguyện hướng dẫn TTHC (thí điểm tại Ninh Kiều và Bình Thủy) và mô hình niêm yết mẫu ghi thủ tục hành chính (thí điểm tại quận Cái Răng, huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh).

7. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Hải quan được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS với 100% doanh nghiệp tham gia giúp rút ngắn thời gian thông quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu từ việc kê khai hải quan điện tử qua hệ thống; mở rộng thanh toán điện tử với các ngân hàng thương mại; Triển khai 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 3, trong đó 70% thủ tục cốt lõi của ngành đạt mức độ 4 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

8. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được Lãnh đạo thành phố quan tâm đúng mức, định kỳ hàng tháng UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và kiến nghị cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; Đường dây nóng của Uỷ ban nhân dân thành phố từng bước hoạt động hiệu quả, Tổ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố thường xuyên thăm hỏi và giải quyết tốt các kiến nghị của Doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm đã giải quyết kiến nghị của 30 doanh nghiệp2 (chủ yếu về thuế, thuê đất và chuyển hình thức doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp xã hội).

9. Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện giao dịch cấp đổi Giấy phép lái xe qua đường Bưu điện; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với cấp phép liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đẩy mạnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển, giảm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.

10. Việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố chính là nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được vận hành, đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần giảm thời gian, chi phí thành lập doanh nghiệp và xây dựng một hệ thống đăng ký kinh doanh minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của cán bộ công chức. Thủ tục gia nhập thị trường, thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 07 ngày làm việc trước đây xuống còn 03 ngày làm việc, phấn đấu giảm còn 02 ngày làm việc, 100% các hồ sơ đều được xử lý trước và trong hạn.

11. Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, trong 08 tháng đầu năm 2018, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 955 doanh nghiệp các loại hình, đạt 56,2% KH; tổng vốn đăng ký 4.642 tỷ đồng, đạt 78,7% KH; so với cùng kỳ số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 10,1% và số vốn tăng 31,6%. Trong 8 tháng thành phố thu hút được 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 106,4 tỷ đồng; 05 dự án vốn trong nước, tổng vốn đầu tư 1.995 tỷ đồng. Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút được 09 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 151,6 tỷ đồng. Hệ thống cảng biển từng bước được đầu tư xây dựng nâng cấp theo Quy hoạch nhóm cảng biển số 6 của Bộ Giao thông Vận tải, cụm cảng trung tâm Cần Thơ (Hoàng Diệu và khu bến Cái Cui) cơ bản đáp ứng được tàu 10.000WT đầy tải và 20.000WT giảm tải cập bến, luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu đã thông luồng kỹ thuật, vùng nước cảng biển được mở rộng từ Vàm Ô Môn đên Vàm Cái Sắn tạo điều kiện thuận tiện cho vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Xúc tiến mở các chuyến bay nội địa, quốc tế từ Cần Thơ đi Hải Phòng, Nghệ An, Nha Trang, Đà Lạt, Singapore, Bangkok, Hàn Quốc,…

12. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 113 cơ quan hành chính nhà nước (gồm 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 09/09 UBND cấp huyện và 85/85 UBND cấp xã). Thực hiện kiểm tra đột xuất về CCHC tại 23 đơn vị (05 sở, 05 quận huyện và 16 xã phường) và có văn bản chấn chỉnh việc thực hiện CCHC đối với đơn vị quận Ô Môn.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường; ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

13. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp bảo hiểm xã hội giảm mạnh từ 150 giờ xuống còn 49,5 giờ, phấn đấu giảm xuống còn 45 giờ trong thời gian tới, một số thủ tục như cấp lại thẻ do bị mất giảm từ 05 ngày xuống còn 02 ngày, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế từ 05 ngày xuống còn 03 ngày; cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 83 thủ tục, đang phấn đấu xuống còn 32 thủ tục hành chính; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử thông qua nhà cung cấp dịch vụ I-VAN đạt 99,8% đơn vị tham gia giao dịch.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, trong đó, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của ngành và địa phương; đảm việc việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Việt Uyên, Sở Nội vụ

Lượt truy cập

116752

Hôm qua:
16
Hôm nay:
11
Tuần này:
203
Tất cả:
116752

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.