Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2018

09:41 - 10/07/2018

Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2018

Công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Cần Thơ tiếp tục được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết quả nổi bật ở một số nội dung như sau:

* Về công tác chỉ đạo điều hành:

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020, ngay trong quý IV năm 2017, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về công tác CCHC năm 2018, Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2018, Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về kiểm tra công tác CCHC năm 2018. Trong đó, Kế hoạch CCHC năm 2018 đề ra 44 nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành và kết quả đạt được trên 07 lĩnh vực CCHC. Đến nay đã có 36/44 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, còn lại 08 nhiệm vụ chưa đến thời hạn hoàn thành.

Triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ, thành phố hoàn thành việc chấm điểm trên phần mềm và gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ tổng hợp đúng thời gian quy định; đồng thời, sở, ban, ngành, quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC của Cần Thơ năm 2017 đạt 83,53%, xếp hạng 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 07 bậc so với năm 2016 (hạng 16/63). Bên cạnh đó, trong Quý I năm 2018, UBND thành phố cũng đã ban hành các quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và tổ chức Hội nghị công bố xếp hạng; có 04 đơn vị xếp loại Rất Tốt, 12 đơn vị xếp loại Tốt, 13 đơn vị xếp loại Khá.

Trong tháng 3 năm 2018, thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2018. Hội nghị do UBND thành phố chủ trì với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; VCCI Cần Thơ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

* Về công tác tuyên truyền CCHC:

Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố, công tác thông tin tuyên truyền CCHC tiếp tục được thực hiện thường xuyên: Báo Cần Thơ thường xuyên đưa tin về CCHC vào thứ 5 hàng tuần, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đưa tin về CCHC của toàn thành phố. Các thông tin về hoạt động CCHC cũng luôn được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử CCHC của thành phố. Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền CCHC của thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp phân phối 100.000 tờ gấp đến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và nhân dân, dùng làm tài liệu sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, tài liệu tuyên truyền tại Quán cà phê pháp luật gồm các lĩnh vực: TTHC về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Kết quả công tác lồng ghép phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 được 4.078 cuộc, có 168.671 lượt người dự. Ngoài ra, các quận, huyện còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng.

* Về công tác kiểm tra CCHC:

Theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố, trong đó xác định năm 2018 tổ chức hai đợt kiểm tra định kỳ về công tác CCHC có lồng ghép kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và cấp huyện. Ngày 18 tháng 4 năm 2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra CCHC thành phố năm 2018 do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn. Dự kiến, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đợt 1 vào tháng 7 năm 2018 và đợt 2 vào tháng 9 năm 2018.

Cùng với hoạt động kiểm tra định kỳ, công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, Tổ Kiểm tra đột xuất về CCHC của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại 18 đơn vị gồm 03 sở, 02 quận, huyện và 13 xã, phường, thị trấn. Qua đợt kiểm tra, Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả kiểm tra, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị; có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC đối với đơn vị quận Ô Môn. Ngoài ra, công tác tự kiểm tra CCHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC.

* Về cải cách thể chế:

UBND thành phố ban hành: Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố hết hiệu lực toàn bộ, một phần trong năm 2017; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL năm 2018; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 về hệ thống hóa VBQPPL định kỳ 5 năm (2014 - 2018); Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 về công tác pháp chế năm 2018; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp thẩm định 06 dự thảo nghị quyết  và 08 dự thảo quyết định của UBND thành; 50 văn bản trả lời về xây dựng nghị quyết và quyết định do các sở, ngành dự thảo. Tham gia góp ý 12 dự thảo văn bản của Trung ương và 48 văn bản dự thảo văn bản địa phương. Tự kiểm tra 09 quyết định của UBND thành phố; kiểm tra theo thẩm quyền 05 quyết định của UBND cấp huyện. Cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp được 12 văn bản gồm: 03 nghị quyết và 09 quyết định do Hội đồng nhân dân và UBND thành phố ban hành.

* Về cải cách TTHC:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 26 quyết định công bố 368 TTHC ban hành mới, 42 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 265 TTHC bị bãi bỏ. Tất cả TTHC được công khai cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trừ những TTHC do cấp Bộ chưa nhập nên không thể địa phương hóa. Tổng số TTHC hiện tại của toàn thành phố: 1.823 (1.472 thủ tục cấp sở, 237 thủ tục cấp huyện, 106 thủ tục cấp xã, 04 thủ tục đặc thù, 04 thủ tục liên thông).

Bên cạnh đó, thành phố ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 về triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2018. Văn phòng UBND thành phố tổ chức tập huấn 02 đợt cho khoảng 180 công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC ở 03 cấp vào ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2018; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn kiểm soát TTHC cho 45 công chức, viên chức của Sở vào ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tốt, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC; đồng thời, ngoài việc công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố còn chỉ đạo sở, ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Một số nơi có sáng kiến trong triển khai thực hiện như: UBND quận Ninh Kiều thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn quận; tiếp tục duy trì hoạt động của Đội Tình nguyện viên hướng dẫn TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và các phường thuộc quận; trong 6 tháng đầu năm, Đội Tình nguyện viên của quận và phường đã hướng dẫn cho 2.010 lượt người.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 404.709 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 385.675 hồ sơ (trong đó: 385.544 hồ sơ trả đúng hạn đạt 99,97%, có 131 hồ sơ trả quá hạn chiếm 0,03%); số hồ sơ đang giải quyết là 9.012 hồ sơ do chưa đến hạn. Hồ sơ quá hạn là 07 hồ sơ nguyên nhân chờ bổ sung hồ sơ, chờ thống nhất số liệu từ chủ đầu tư.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện thành phố Cần Thơ phối hợp với sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp như: treo bangrol tại một số tuyến đường chính tại các quận, huyện và treo thông tin triển khai chính thức tại các điểm giao dịch Bưu điện, trụ sở của sở, ban, ngành; phối hợp với quận, huyện tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh của địa phương; truyền thông thư ngỏ theo hình thức phát báo, phát thư hàng ngày… Kết quả, đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 20.007 hồ sơ (trong đó: nhận và trả kết quả hai chiều 59 hồ sơ; tiếp nhận (một chiều) 2.549 hồ sơ; trả kết quả (một chiều) 17.399 hồ sơ).

* Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Thành phố ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định.

Kiện toàn và thành lập 23 các tổ chức liên ngành; quyết định phê duyệt cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ cho 14 đơn vị; phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ đối với Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ và Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải; giải thể 02 Ban Quản lý chợ (ở huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ). Chuyển giao Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý dự án ODA).

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

- Đối với vị trí việc làm các cơ quan hành chính: trên cơ sở Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Khung năng lực công chức hành chính thành phố Cần Thơ. Phối hợp với Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ hoàn thiện các nội dung cuối cùng trong quá trình nghiệm thu hợp đồng tư vấn hỗ trợ hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính nhà nước (trao đổi với các cơ quan, đơn vị xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị hành chính; đồng thời, tổng hợp thống kê số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị hành chính);

- Đối với vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập: UBND thành phố đã thẩm định, phê duyệt các đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Căn cứ quyết định phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tiến hành hoàn thiện bản mô tả công việc và xây dựng khung năng lực của từng vị trí nhằm hoàn thiện các nội dung còn lại của Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và thực hiện xác định số lượng người làm việc phù hợp với khối lượng công việc, quy mô của từng cơ quan, đơn vị.

- Về thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý: Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại thành phố Cần Thơ; theo đó, đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, hiện nay tiến hành các bước để tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy…

* Về cải cách tài chính công

- Về tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ; tất cả các đơn vị ban hành Quy chế quản lý tài sản công và Quy chế chi tiêu nội bộ; trong Quy chế có thể hiện từng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả tăng thu nhập cho từng CBCCVC. Nhìn chung, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, việc sử dụng biên chế, kinh phí nhà nước, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm... đúng mục đích, có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu theo đúng quy định. Qua thực hiện khoán biên chế và kinh phí đã góp phần tăng thu nhập cho CBCCVC ở một số đơn vị;

- Về tình hình thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Hầu hết các đơn vị đều thể hiện trách nhiệm và chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, có chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công việc như: tăng cường công tác quản lý trong thu chi tài chính nội bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ngoài phần kinh phí ngân sách cấp, các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tích cực khai thác các nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm chi tiêu hiệu quả, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức chi tiêu để góp phần tăng thu nhập cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình.

* Về hiện đại hóa hành chính

Thành phố đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) dùng chung toàn thành phố. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng số 459 cơ quan, đơn vị đã được triển khai phần mềm bao gồm: 23 sở, ngành; 23 đơn vị trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc sở, ngành; 06 tổ chức chính trị - xã hội; 09 UBND quận, huyện, 129 đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; 85 UBND xã, phường, thị trấn và 184 đơn vị được triển khai mở rộng để sử dụng chức năng gửi và nhận văn bản điện tử liên thông tại bộ phận văn thư. Tỷ lệ khai thác, sử dụng phần mềm tại các cơ quan, đơn vị đạt trên 80%. Hệ thống QLVBĐH đã tích hợp chữ ký số giúp giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, bưu chính cho các cơ quan, đơn vị.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan nhà nước đến cấp xã thường xuyên được bảo trì, kiểm tra đảm bảo việc phục vụ truyền dẫn dữ liệu trong nội bộ cơ quan nhà nước cấp thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai mở rộng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, 65 đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (trừ 07 phường thuộc quận Ô Môn, 13 phường thuộc quận Ninh Kiều đã được đầu tư thiết bị) và Trung tâm dữ liệu thành phố. Qua đó đã hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố từ cấp thành phố đến cấp xã;

100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, gửi nhận văn bản điện tử liên thông. 92% văn bản không mật trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy. Tỷ lệ CBCCVC của thành phố sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc đạt 95%.

Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng: thành phố tiếp tục rà soát việc sử dụng chữ ký số và duy trì việc cấp phát cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp bổ sung 129 chứng thư số tổ chức, 250 chứng thư số cá nhân. Lũy kế, toàn thành phố hiện có 359 chứng thư số tổ chức và 907 chứng thư số cá nhân. Việc ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử giúp rút ngắn quá trình xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc của công chức, viên chức.

Các DVCTT thành phố triển khai thuộc danh mục các DVCTT ưu tiên triển khai theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành các Danh mục DVCTT thực hiện năm 2016; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố về cung cấp DVCTT giai đoạn 2015 - 2020;

Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố cũng quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cung cấp dịch công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố./.

Việt Uyên

Phòng Cải cách hành chính

Lượt truy cập

118268

Hôm qua:
36
Hôm nay:
10
Tuần này:
142
Tất cả:
118268

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.