Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của thành phố Cần Thơ

13:49 - 09/04/2019

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019.

Trong quý I, thành phố Cần Thơ đã ban hành 17 quyết định công bố 187 thủ tục hành chính ban hành mới, 84 thủ tục hành chính bị bãi bỏ ở 17 lĩnh vực. Tổng số thủ tục hành chính hiện tại của toàn thành phố: 1.880 (1.513 thủ tục cấp sở, 241 thủ tục cấp huyện, 117 thủ tục cấp xã, 03 thủ tục đặc thù, 06 thủ tục liên thông), giảm 182 thủ tục hành chính so với năm 2018.

Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã cơ bản thực hiện tốt, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, ngoài việc công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố Cần Thơ còn chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục và Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 169.055 hồ sơ, đã giải quyết 156.435 hồ sơ (Trong đó: 153.359 hồ sơ trả đúng hạn, 3076 hồ sơ trả quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết là 14.442 hồ sơ (Trong đó: hồ sơ chưa đến hạn là 7.715, hồ sơ đã quá hạn là 6.727).

Nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn là do công chức, viên chức chưa biết sử dụng phần mềm một cửa mới nên còn lúng túng, chỉ nhập đầu vào mà không thao tác luân chuyển hồ sơ trên phần mềm nên bị tồn đọng hồ sơ, hồ sơ rất nhiều mảnh trích đo, chuyên viên thẩm định chỉ có 01 người (lĩnh vực tài nguyên và môi trường)…

Thành phố đã ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Báo cáo cũng nêu ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC như: một số Bộ, ngành còn chậm công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia gây khó khăn cho địa phương, địa phương hóa thủ tục hành chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế); việc chi hỗ trợ cho công chức đầu mối đa số chưa thực hiện được do quá trình thực hiện còn nhiều thủ tục; cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan.

Trung Hậu - Phòng CCHC

Lượt truy cập

123081

Hôm qua:
68
Hôm nay:
43
Tuần này:
111
Tất cả:
123081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.