Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017

08:40 - 04/01/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 với mục đích tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành phố nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của thành phố về CCHC, đồng thời hiểu được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của thành phố Cần Thơ đã đề ra. Từ đó, có thái độ làm việc tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC nhà nước nói chung và Kế hoạch thực hiện CCHC thành phố năm 2017 nói riêng. Đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân nâng cao nhận thức và nắm vững mục đích, ý nghĩa và lợi ích của CCHC, góp phần cùng với các cơ quan hành chính các cấp thực hiện thắng lợi công cuộc CCHC.

Nội dung tuyên truyền được xác định cụ thể cho từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố về cải cách hành chính; các mô hình đang thí điểm trong quá trình CCHC, các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại sở, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn; những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác CCHC; bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND thành phố; các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo, ...; các hình thức tiếp nhận phản ánh kiến nghị (địa chỉ, điện thoại, email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của CBCCVC trong giải quyết các công việc của công dân.

Theo kế hoạch, có 11 hình thức, biện pháp tuyên truyền được xác định để đảm bảo việc tuyền truyền cải cách hành chính được đa dạng, phong phú; gồm có:

1. Thực hiện Chuyên đề “Cải cách hành chính” và Chương trình “Gặp gỡ và đối thoại” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố.

2. Xây dựng chuyên trang Cải cách hành chính và Diễn đàn trao đổi ý kiến trên Báo Cần Thơ.

3. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với doanh nghiệp.

4. Tuyên truyền qua pano, áp phích, băng rôn trên địa bàn thành phố.

5. Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm ngắn về cải cách hành chính.

6. Tổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa UBND cấp huyện với người dân về thủ tục hành chính.

7. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh quận, huyện.

8. Nhân rộng mô hình quyển sổ tay niêm yết một số Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã của UBND quận Ninh Kiều.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phối hợp tham gia và có Kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

10. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của thành phố và trang tin điện tử của từng sở, ngành. Để tuyên truyền được hiệu quả, trên mỗi trang tin phải có mục ý kiến đóng góp của người dân hoặc số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về công tác CCHC.

11. Tùy theo lĩnh vực hoạt động, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến CBCCVC nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền chủ trương thực hiện cải cách hành chính của nhà nước và địa phương đến CBCCVC.

Thành phố giao Sở Nội vụ tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này báo cáo cho UBND thành phố; các ngành, các cấp có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp thời phối hợp với các đơn vị chủ trì để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt./.

Tải về: Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2017

Việt Uyên - Sở Nội vụ TPCT

Lượt truy cập

101210

Hôm qua:
11
Hôm nay:
4
Tuần này:
224
Tất cả:
101210

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.