Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Vĩnh Thạnh: phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2021

07:30 - 13/04/2021

Nhằm động viên và thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tích cực tham gia phong trào thi đua cải cách hành chính bằng những giải pháp, đề tài, sáng kiến cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện và cấp xã, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại; đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Theo đó, các đơn vị thi đua hướng đến mục tiêu là phấn đấu đến cuối năm 2021, cấp huyện và các xã, thị trấn thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách hành chính như sau:

- Hồ sơ công việc (bao gồm hồ sơ văn bản điện tử và hồ sơ thủ tục hành chính) được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật): tối thiểu 65% hồ sơ công việc tại cấp huyện; 35% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh Thạnh

- Tối thiểu 65% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Tối thiểu 30% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

- Tối thiểu 25% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của huyện.

- Hoàn thành xây dựng và phê duyệt 100% hồ sơ hệ thống thông tin đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.

- Đạt tối thiểu 90% các cơ quan hành chính nhà nước có kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính xếp loại tốt trở lên.

- Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 87%. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%, về dịch vụ y tế công lập đạt tối thiểu 85%.

Ipad hiển thị Hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh  Thạnh

- 100% các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 108/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- 100% lãnh đạo cấp phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới đúng theo quy định.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) đúng quy định.

- Có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Đối tượng tham gia là tập thể các cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương và các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp tổ chức triển khai, tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bảng Niêm yết thủ tục hành chính tại UBND xã Vĩnh Bình

Kết thúc đợt thi đua, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh xét chọn khen thưởng 03 cơ quan, ban ngành cấp huyện, 05 đơn vị dẫn đầu xã, thị trấn và 14 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của từng khối (khối ban ngành và khối xã, thị trấn)

Ủy ban nhân nhân huyện giao Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực) tham mưu về công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này. Trên cơ sở kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để lựa chọn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng./.

Việt Uyên 

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.