Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Huyện Thới Lai tổ chức Hội Nghị triển khai các văn bản về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

13:49 - 17/04/2018

Huyện Thới Lai tổ chức Hội Nghị triển khai các văn bản về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự có 85 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường: mần non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 855/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Thới Lai về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Thới Lai về thực hiện tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các Chương trình của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch của UBND thành phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cụ thể năm 2018 theo hướng dẫn, định hướng, nguyên tắc, quá trình tổ chức thực hiện các Đề án cần đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng, chất lượng, hiệu quả. Cần chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, đặc biệt là phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền sâu rộng trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân về việc triển khai thực hiện hai Nghị quyết trên. Từ đó tạo sự thống nhất và đồng thuận, tự giác, tích cực quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của huyện trong việc thực hiện các nghị quyết. Kiên quyết không để phát sinh vụ việc phức tạp, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong nhân dân, đảm bảo ổn định, tránh tư tưởng trông chờ, trì trệ, tâm tư sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí Thư huyện Ủy Chủ tịch UBND huyện

Quán triệt đầy đủ mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình của Thành ủy Cần Thơ, Chương trình hành động của Đảng bộ huyện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực cụ đã được cụ thể trong kế hoạch. Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 là 150 biên chế. Tham mưu đề xuất chuyển loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn theo lộ trình giảm 10% đơn vị được cấp kinh phí theo kế hoạch.

Rà soát chức năng các phòng ban chuyên môn đề xuất cấp có thẩm quyền giải thể những đơn vị ít nhiệm vụ, chồng chéo để sáp nhập vào các phòng ban khác, để giao thêm nhiệm vụ, giảm đầu mối. Rà soát lại cấp phó tại đơn vị hành chính, sự nghiệp, kiên quyết sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo quy định.

Đối với việc sắp xếp các ấp trên địa bàn huyện: các xã, thị trấn cần tập trung rà soát báo cáo các các ấp dưới 250 hộ dân, đề xuất phương án dự kiến sắp xếp. Việc sắp xếp các ấp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điểm 1, khoản 4, Điều 1 của Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ (Điều 7a. Điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố), tuy nhiên cần có quy định đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương./.

Phòng Nội vụ huyện Thới Lai

Lượt truy cập

102614

Hôm qua:
39
Hôm nay:
29
Tuần này:
266
Tất cả:
102614

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.